Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 kwietnia 2018

Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 37 - 400 Nisko

KRS: 0000713531

 

Celem Stowarzyszenia jest: a) rozwijane i pomnażanie dorobku kulturalnego poprzez wspieranie działalności muzycznej, teatralnej, tanecznej i plastycznej, b) realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego, c) działalność w sferze zadań ublicznych, d) ochrona dóbr itradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, e) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, f) edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych, g) edukacji przyrodniczej i ekologicznej, h) działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wsoierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków, i) wspieranie inicjatyw prospołecznych oraz integrowanie środowiska, służące przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym, j) animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą oraz współpraca z osobami, instytucjamii organizacjami społecznymi w celu promowania kultury regionu, k) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, l) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o realizowanych nowatorskich projektach i przedsięwzieciach, m) wspieranie działalności statutowej Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół".

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2018-04-17
Data publikacji:2018-04-17
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:931