Stowarzyszenie "Nasze Harasiuki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2018

Stowarzyszenie "Nasze Harasiuki"

Harasiuki 84A, 37-413 Harasiuki

KRS: 00007336

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie integracji i wszechstronnego rozwoju lokalnej społeczności, sprzyjajacej poprawie jakości jej życia, a w szczególności: 1. Działania zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Harasiuk, Gminy Harasiuki oraz sąsiednich miejscowości, z dbałością o osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym; 2. Dbałość o wszechstronny rozwój mieszkańców społeczności z uwzględnieniem obszaru działań edukacyjnych; 3. Propagowanie oraz ochrona dziedzictwa kulturowego; 4. Rozwój kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji; 5. Dbałość o dobry stan zdrowia wśród mieszkańców lokalnej społeczności; 6. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz propagowanie wzorców aktywności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz promocji wartości proobronnych; 7. Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania profilaktyczne zapobiegające temu zjawisku; 8. Dbałość o infrastrukturę, zasoby techniczne, walory przyrodnicze i wygląd przestrzeni społecznych; 9. Dbałość o uwarunkowania ekologiczne i ochronę środowiska; 10. Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych; 11. Poprawa warunku i promocja miejscowości Harasiuki.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:StarostwoPowiatowe w Nisku
Data utworzenia:2018-07-25
Data publikacji:2018-07-25
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:1141