Fundacja Imienia ks. Czesława Wali

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2018

Fundacja Imienia ks. Czesława Wali

KRS: 0000754401

adres: ul. Piaskowa 11A, 37-420 Rudnik nad Sanem

Do podstawowych celów Fundacji należy: a) opieka nad osobami niesłyszącymi, oraz niesłyszącymi z inną niepełnosprawnością;
b) działalność na rzecz osób niesłyszących oraz niesłyszących oraz niesłyszących z inną niepełnosprawnością, wyrównywania szans tych osób i ich rodzin w dostępie do materialnych dóbr kultury i sztuki oraz w dostępie do obiektów użyteczności publicznej (muzeów, teatrów, urzędów, obiektów sakralnych, zabytkowych itp.); c) działalność charytatywna;
d) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 i 138); e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
f) wybudowanie i prowadzenie domu opieki dla osób niesłyszących w Rudniku nad Sanem; g) inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi życia religijnego i kulturalnego, sportu, turystyki i aktywnego wypoczynku; h) działania związane z ochroną dóbr kultury, podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej, religijnej i kulturowej;
i) działania edukacyjne dla osób niepełnosprawnych i na ich rzecz;
j) działania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
niepełnosprawnych; k) propagowanie i ochronę praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
l) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
m) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka,

n) przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2018-11-06
Data publikacji:2018-11-06
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:790