Stowarzyszenie Przyjaciół Huty Krzeszowskiej - Hucianie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 stycznia 2019

Stowarzyszenie Przyjaciół Huty Krzeszowskiej - Hucianie

adres: ul. Łąkowa 29

37 - 413 Harasiuki

Nr KRS:0000763832

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju i integracja lokalnej społeczności, sprzyjającej poprawie jakości jej zycia, a w szczególności: 1. Działania zmierzające do integracji, aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Huty Krzeszowskiej oraz sąsiednich miejscowości, z dbałością o osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym; 2. Dbałość  o wszechstronny rozwój mieszkańców społeczności z uwzględnieniem obszaru działań edukacyjnych; 3. Propagowanie oraz ochrona dziedzictwa kulturowego; 4. Rozwój kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji; 5. Dbałość o dobry stan zdrowia wśród mieszkańców lokalnej społeczności; 6. Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania profilaktyczne zapobiegające temu zjawisku; 7. Dbałość o infrastrukturę, zasoby techniczne, walory przyrodnicze i wygląd przestrzeni społecznych; 8. Dbałość o uwarunkowania ekologiczne i ochronę środowiska; 9. Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych; 10. Wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, zatrudnienia oraz inicjowanie i wspieranie działań w zakresie ekonomii społecznej; 11. Poprawa wizerunku i promocja miejscowości Huta Krzeszowska.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2019-01-23
Data publikacji:2019-01-23
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:796