Gminny KLub Sportowy "GKS Groble"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2016

Gminny Klub Sportowy "GKS Groble"

adres: Groble 33, 37 - 430 Jeżowe

 

Celem Klubu jest:

a) Podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej i kulturowej.

b) Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

c)Rozwijanie rożnych dyscyplin sportowych oraz  stałe podnoszenie poziomu sprawności członków sekcji sportowych

d) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, kształtowanie osobowości i rozwijanie integracji niepełnosprawnych w różnym wieku z dziećmi, młodzieżą szkolną oraz osobami dorosłymi.

e) Czynny udział w życiu kulturalnym i społeczno-gospodarczym gminy.

f) Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, oświatowymi i innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Klubu.

g) Zarządzanie i dbanie o rozwój bazy sportowej będącej w dyspozycji klubu.

h) Prowadzenie działalności  wspomagającej rozwój wspólnoty społeczności lokalnej.

i) Współdziałanie z władzami samorządowymi Gminy Jeżowe i gminami partnerskimi oraz właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie: prowadzonych sekcji sportowych, imprez rekreacyjno-sportowych, a także innych form aktywnego wypoczynku.

j) Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-05-31
Data publikacji:2016-05-31
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:1940