Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY NISKO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lipca 2016


Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY NISKO
adres: ul. Borowa 17, 37 - 400 Nisko

Głównym celem  Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez dzialalność w zakresie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
Celem Klubu jest: 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu. 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Prowadzi działalność na rzecz: - rozwoju sportu ukierunkowanego, - rozwoju aktywności sportu powszechnego, - bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii), - ochrony i promocji zdrowia, - aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-07-26
Data publikacji:2016-07-26
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:2283