Ochotnicza Straż Pożarna Nisko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2016

Ochotnicza Straż Pożarna Nisko
adres: 37-400 Nisko, ul. Kwiatkowskiego 19
KRS:0000027990

Celem Stowarzyszenia jest: 1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych zwiazanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zagrożeń. 3) informowanie ludności o istniejacych zagrożeniach pożarowych i ekologicznychoraz sposobach ochronyc przed nimi. 4) rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnejkultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 6) działanie na rzecz poznania i ochrony środowiska naturalnego. 7) przygotowanie strażaków OSP do działań ratowniczo-gasniczych, o których mowa w pkt 2, poprzez różne formy szkoleniowe i wspołdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną i innymi podmiotami. 8) popularyzacja tradycji i historii wśród członków oraz społeczności lokalnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-09-05
Data publikacji:2016-09-05
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:1991