Oddział Lokalny Stalowowolskiego Klubu Sportowego Flushing Karate „Bushido” w Nisku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2016

Oddział Lokalny Stalowowolskiego Klubu Sportowego Flushing Karate „Bushido” w Nisku 

Gimnazjum nr 1, ul. Chopina 31, 37-400 Nisko

Celem Klubu jest:  1. Prowadzenie działalności sportowej i wychowawczej w różnych środowiskach - głównie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych upowszechniając uniwersalne ogólnoludzkie wartości.  2. Realizowanie zadań publicznych w zakresie:   a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, b) ochrony i promocji zdrowia, c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, d) nauki, oświaty i wychowania, e) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, f) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,  g) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami. 3). Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny swoich członków oraz kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych. 4). Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym. 5). Zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym i w imprezach sportowych. 6). Zapewnienie ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku. 7). Nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w oparciu o wartości fizyczne i moralne płynące ze sztuki Kyokushin Karate. 8). Kultywowanie Kyokushin Karate jako dziedziny sztuki walki w duchu humanizmu i harmonii w aspekcie ideowym, kulturowym, społecznym i wychowawczym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-10-25
Data publikacji:2016-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:2093