Fundacja DZIEDZICTWO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2016

 

Fundacja DZIEDZICTWO
KRS: 0000540974
adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 33, 37-410 Ulanów

 Celem fundacji jest: 1. Prowadzenie centrum muzealno-edukacyjnego. 2. Promowanie wiedzy historycznej oraz kultywowanie tradycji Podkarpacia będącego częścią historycznego regionu Galicji ze szczególnym uwzględnieniem Ulanowa i okolic. 3. Prowadzenie prac badawczych nad historią oraz kulturą materialną mieszkańców regionu ze szczególnym uwzględnieniem roli mniejszości etnicznych i narodowych. 4. Popularyzacja historycznej wielokulturowości oraz walorów turystycznych regionu. 5. Inicjowanie, wspieranie działań obywatelskich na rzecz rozwoju środowisk lokalnych. 6. Promocja i organizacja wolontariatu. 7. Aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, służąca rozwojowi ogólnospołecznemu, uwzględniająca pamięć, tradycję i obyczaje ziem położonych między Wisłą i Sanem. 8. Rozwijanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami Małopolski i Podkarpacia, ich potomkami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-02-09
Data publikacji:2016-02-09
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:2059