Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o znaczeniu NIZ7004G

W dniu 10 lipca 2020 r. inwestor P4 Sp. z o.o., ul. Tasmowa7, 02-677 Warszawa wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27 lutego 2020 r. nr U-11/2020 o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej o znaczeniu NIZ7004G wraz z linią zasilającą w części dot. zmiany lokalizacji stacji bazowej  na działce nr ewid. 1361 obr. 0008 Wólka Tanewska jedn. ewid. 181207_5 Ulanów - obszar wiejski.

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o znaczeniu NIZ7004G

Raport o stanie Powiatu Niżańskiego za 2019 rok

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Raport o stanie Powiatu Niżańskiego za 2019 rok

Zaproszenie do składania ofert pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Starostwa Powiatowego w Nisku

13 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Starostwa Powiatowego w Nisku

Zawiadomienie stron o decyzji Organu w sprawie AB.6740.4.19.2019

13 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie stron o decyzji Organu w sprawie AB.6740.4.19.2019

Zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego

7 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego

Informacja z otwarcia ofert pn: Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

30 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert pn: Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Nisku za 2019 rok

25 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Nisku za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe Powiatu Niżańskiego za 2019 rok

25 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe Powiatu Niżańskiego za 2019 rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu pn. Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego