Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja z otwarcia ofert pn. Wykonanie windy osobowej elektrycznej 4-ro przystankowej z szybem samonośnym panoramicznym dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

25 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert pn. Wykonanie windy osobowej elektrycznej 4-ro przystankowej z szybem samonośnym panoramicznym dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

Zaproszenie do składania ofert na zadnie pn. Parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów określonych w art. 130a prawa o ruchu drogowym, przewożących materiały niebezpieczne

24 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na zadnie pn. Parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów określonych w art. 130a prawa o ruchu drogowym, przewożących materiały niebezpieczne

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu pn. Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

21 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu pn. Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

Ogłoszenie Starosty Niżańskiego - pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg

Ogłoszenie w załączniku

20 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Niżańskiego - pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

19 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu pn. Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle - zgłoszenie zamiaru budowy

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska  112, 38-200 Jasło złożyła :

w dniu 11.08.2020 r., zgłoszenie zamiaru budowy:
- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 543/7, 543/6 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 543/6 na potrzeby budynku mieszalnego położonego w msc. Huta Deręgowska, gm. Ulanów". l.dz.21203/20

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 709/1, 710, 711, 712/2, 712/1, 713, 714/3, 714/2, 715/2 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 715/2 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Ulanów, ul. 1 Maja,    dz. nr ewid. 714/2, 715/2". l.dz.21202/20

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 3943/3, 3943/4 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce on ewid. 3943/4 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Jeżowe, gm. Jeżowe". l.dz.21200/20

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 3860, 3940, 3942, 3943/2, 3943/3 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce on ewid. 3943/3 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Jeżowe, gm. Jeżowe". l.dz.21201/20

19 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle - zgłoszenie zamiaru budowy

Zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego

18 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego

Informacja o złożonych ofertach na zadanie pn. Dostawa i zakup sprzętu w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

17 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o złożonych ofertach na zadanie pn. Dostawa i zakup sprzętu w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

14 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem