BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

Informacja o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.

Informujemy, że Rada Powiatu Niżańskiego uchwałą Nr XXV/162/2020 z dnia 24 września 2020 r przyjęła Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020–2023 z perspektywą do roku 2027.

Treść Programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu wraz z uzasadnieniem jego wyboru stanowi załącznik nr 2 do informacji.

Autor: Tomasz Żak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-12 12:31przez: Tomasz Żak
Opublikowano:2020-10-12 00:00przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:342

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.