BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego

Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Niżańskiego za 2019 r.

2020-02-19

Plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Niżańskiego na 2020 r.

2020-01-10

Plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Niżańskiego na 2019 r.

2019-01-09

Plan pracy

Skład Komisji VI kadencji

2018-12-12

Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Niżańskiego za 2017 r.

2018-03-20

Plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Niżańskiego na 2018 r.

2018-01-04

Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Niżańskiego za 2016 r.

2017-03-09

Plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Niżańskiego na 2017 r.

2017-01-16

Zadania komisji

2016-02-08
Przedmiotem działania Komisji jest w szczególności opiniowanie projektów uchwał oraz zajmowanie stanowiska w sprawach:
  • projektu budżetu, sprawozdania i informacji z realizacji budżetu w części dotyczącej przedmiotu działania Komisji,
  • promocji i ochrony zdrowia,
  • pomocy społecznej,
  • polityki prorodzinnej,
  • wspierania osób niepełnosprawnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  • obronności,
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • ochrony praw konsumenta.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-02-02
Data publikacji:2016-02-02
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Ryniak
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:3726