Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2020 r. - pomoc społeczna oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

2019-12-17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną - w Powiecie Niżańskim w 2020 r.

2019-11-29

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej - nieodpłatna pomoc prawna

2019-11-08

Otwarty konkurs ofert - powierzenie realizacji zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną - w Powiecie Niżańskim w 2020 r.

2019-11-06

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

2019-11-06

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z dnia 31 lipca 2019 r. - wkłady własne

2019-08-05

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r.

2019-07-01

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

2019-05-27

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wspierania, w sferze pożytku publicznego

2019-05-13

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-03-14
Data publikacji:2016-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zalewski
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Zalewski
Liczba odwiedzin:72393