BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

Wynik otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. obsługi kancelarii ogólnej oraz archiwum

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W STAROSTWIE POWIATOWYM W NISKU

37 – 400 NISKO, PL. WOLNOŚCI 2

 

STAROSTA NIŻAŃSKI

w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Nisku

do zatrudnienia na stanowisku

podinspektora ds. obsługi kancelarii ogólnej oraz archiwum

Pani Izabela Kusz zamieszkała Wolina

Uzasadnienie wyboru:

            Pani Izabela Kusz posiada wymagane wykształcenie wyższe magisterskie. Spełnia wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień merytorycznych. Jest osobą komunikatywną, odporną na stres, o wysokiej kulturze osobistej. Posiadane umiejętności, wiedza oraz osobowość kandydata rokują prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.

 

Nisko, dnia 29 grudnia  2020  r.                                                          

Starosta

Robert  Bednarz

Autor: Janina Mazur

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-29 15:01przez: Janina Mazur
Opublikowano:2020-12-29 10:43przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:426

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.