BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

Koordynator do spraw Dostępności

Osoby doświadczające trudności z osobistym przybyciem do siedziby Starostwa mogą załatwić sprawy za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. telefonicznie, pod numerem: (15) 841 27 00,
 2. faksem, pod numerem: (15) 687 24 49,
 3. sms lub mms, pod numerem: 690 916 507,
 4. pocztą elektroniczną na adres: boi@powiatnizanski.pl,
 5. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: Starostwo Powiatowe w Nisku /r80m5t5gec/skrytka,
 6. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, 37-400 Nisko, Plac Wolności 2.

Koordynator do spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Nisku:

Marta Ciosmak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Nisku

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, 37-400 Nisko ul. Kościuszki 7,

tel: +48 15 841 63 68

e-mail: pcpr.nisko@gmail.com

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nisku i jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Nisku i jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Raport

Uchwała Zarządu Powiatu 

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Niżański" 

Wykaz osób odpowiedzialnych za zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej
i cyfrowej w jednostkach Powiatu Niżańskiego:

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku:

 1. Dostępność architektoniczna: - Pan Marcin Ślusarczyk - tel. 15 841 23 13 wew. 27,
 2. Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

- Pani Dorota Jędrzejewska – tel. 15 841 23 13 wew. 22,

- Pani Jolanta Chwalik – tel. 15 841 23 13 wew. 36,

 1. Dostępność cyfrowa: - Pani Bogusława Gemzik – tel. 15 841 23 13 wew. 29.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku:

 1. Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna:

- Pani Małgorzata Kosior (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) –
tel. 15 84 13 368 wew. 333,

- Pani Joanna Kozioł (Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności) –
tel. 15 84 16 368 wew. 332,

- Pani Magdalena Szafran (Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspierającego w Rudniku nad Sanem) – tel. 699 670 417,

 1. Dostępność cyfrowa: - Pan Andrzej Kołodziej – tel. 15 84 12 607 wew. 128.

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku:

Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa – Pan Michał Szubrycht – tel. 15 841 54 16.

 

Autor: Marta Ciosmak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-16 12:43przez: Marta Ciosmak
Opublikowano:2020-10-16 14:42przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:2917

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.