BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego w 2021 roku 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku w Powiecie Niżańskim – nadal na odległość i zmiana siedziby punktu w Nisku

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. w 3 punktach (wraz z ich filiami) na terenie powiatu niżańskiego nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nadal będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail) – do odwołania. 

W 2021 roku zmieniła się siedziba punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nisku – od 1 stycznia 2021 r. punkt w Nisku usytuowany jest przy ul. Sandomierskiej 1 (lokal w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku na poziomie -1 budynku, budynek z windą wewnętrzną dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych).

Nie zmieniły się terminy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (harmonogram na rok 2021 – link).

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość, beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się).

Jednocześnie, z uwagi na konieczność udokumentowania uprawnienia do otrzymania świadczenia, stosowne oświadczenia odbierane będą formie ustnej i odnotowywane, jako notatka służbowa podczas telefonicznego umawiania wizyty (numer telefonu 833 – 450 – 012), a jeżeli jest ona ustalana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail npp@powiatnizanski.pl) – poprzez dołączenie przez klienta stosownego wniosku:

Wniosek pdf – link

Wniosek docx – link

wzór oświadczenia pdf

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 883 – 450 – 012 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiatnizanski.pl

 

Harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami, w powiecie niżańskim w 2021 roku

STAŁY PUNKT w NISKU

z filią w Krzeszowie

prowadzony przez Fundację „Masz Prawo”, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg, nieodpłatna pomoc prawna

STAŁY PUNKT w JEŻOWEM

z filią w Rudniku nad Sanem

prowadzony przez radców prawnych i adwokatów

nieodpłatna pomoc prawna

STAŁY PUNKT W ULANOWIE

z filiami w Harasiukach i Jarocinie

prowadzony przez Fundację „Masz Prawo”, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

NISKO

Sandomierska 1 (budynek RCEZ w Nisku)

poniedziałek: 8.00 - 12.00

wtorek: 8.00 - 12.00

środa: 8.00 - 12.00

czwartek: 11.00 - 15.00

 

KRZESZÓW

Urząd Gminy, ul. Rynek 2

piątek: 8.00 - 12.00

 

JEŻOWE

Urząd Gminy, Jeżowe 136a

 

wtorek: 8.00 - 12.00

środa: 11.30 - 15.30

piątek: 8.00 - 12.00

 

RUDNIK NAD SANEM

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 19

 

poniedziałek: 11.30 - 15.30

czwartek: 8.00 - 12.00

 

 

ULANÓW

Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 5

 

poniedziałek: 11.30 - 15.30

wtorek: 12.30 - 16.30

środa: 12.30 - 16.30

 

JAROCIN

Gminne Centrum Kultury, Jarocin 114 

czwartek: 13.00 - 17.00

 

HARASIUKI

Zespół Szkół, ul. Długa 22

piątek: 12.15 - 16.15

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 883 – 450 – 012 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiatnizanski.pl 

 

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

                         

Starosta Niżański

Robert Bednarz

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA MEDIACJA

Autor: Alina Kurlej

Czytaj więcej

  • KOMUNIKAT Starosty Niżańskiego z dnia 13 marca 2020 r.

    W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracam się z prośbą o czasowe ograniczenie osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na...

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-29 11:10przez: Alina Kurlej
Opublikowano:2016-01-29 00:00przez: Andrzej Kołodziej
Zmodyfikowano:2020-01-03 12:29przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:13289

Rejestr zmian

  • [2020-01-03 12:29:12]Andrzej Kołodziejaktualizacja na rok 2020
  • [2019-04-25 08:24:04]Andrzej Kołodziejdodano adres e-mail
  • [2016-03-08 08:44:03]Andrzej KołodziejZmiana godziny działania punktu w Ulanowie
  • [2016-03-07 13:44:46]Andrzej KołodziejZmiana godziny działania punktu w Krzeszowie