Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RZ.ZUZ.4.4210.60.2020.RF

30 marca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr RZ.ZUZ.4.4210.60.2020.RF

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

26 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

Postanowienie nr AB.6740.1.32.2020

26 marca 2020
Czytaj więcej o: Postanowienie nr AB.6740.1.32.2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, sztuki, ochr

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

25 marca 2020
Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, sztuki, ochr

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżanskiego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżanskiego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

25 marca 2020
Czytaj więcej o: Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżanskiego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Zaproszenie do składania ofert pn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Nisku

25 marca 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert pn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Nisku

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

24 marca 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

Fundacja Pracownia Rozwoju Osobistego

24 marca 2020
Czytaj więcej o: Fundacja Pracownia Rozwoju Osobistego

Społeczny Komitet Budowy Pomnika "Rzeź Wołyńska" w Domostawie

Społeczny Komitet Budowy Pomnika "Rzeź Wołyńska" w Domostawie

adres: Jarocin 150, 37-405 Jarocin

KRS: 0000818791

Celami Społecznego Komitetu są: 1. Doprowadzenie do przełamania impasu w dotychczasowych próbach wzniesienia w Polsce pomnika "Rzeź wołyńska" autorstwa Mistrza Andrzeja Pityńskiego, poprzez następujące działania: 1) zorganizowanie zbiórki publicznej w kraju i zagranicą, mającej na celu wykupienie od prywatnych właścicieli części działek w miejscowości Domostawa niezbędnych do posadowienia na uprzednio wykonanym cokole pomnika poświęconego ofiarom ukraińskiego ludobójstwa z okresu II wojny światowej, 2) współdziałanie z Gminą Jarocin w celu odpowiedniego zagospodarowania działki przeznaczonej pod pomnik, 3) opracowanie sposobu wyeksponowania informacji historycznych dotyczących wydarzeń, którym poświęcony jest pomnik. 2. Opracowanie strony internetowej dotyczącej spraw związanych z inicjatywą budowy pomnika. 3. Przygotowanie uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika.

24 marca 2020
Czytaj więcej o: Społeczny Komitet Budowy Pomnika "Rzeź Wołyńska" w Domostawie