Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wynik otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. zarzadzania kryzysowego, obrony cywilnej

Informacja o wyniku naboru w załączeniu

29 września 2020
Czytaj więcej o: Wynik otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. zarzadzania kryzysowego, obrony cywilnej

Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Niżańskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

28 września 2020
Czytaj więcej o: Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Niżańskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło złożyła zgłoszenie zamiaru budowy

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska  112, 38-200 Jasło złożyła zgłoszenie zamiaru budowy :

Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 994, 991, 987 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 987 na potrzeby budynku mieszalnego położonego w msc. Huta Deręgowska, gm. Ulanów". l.dz.25590/20

 

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 7745/1, 8530/2 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 8530/2 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc.

Jeżowe, gm. Jeżowe. l.dz.25584/20

 

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 1116/1, 1114, 1099 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 1099 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Cholewiana Góra, ul. Wójtowicze, gm. Jeżowe". l.dz.25591/20

 

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 605, 1064, 1063/1, 1063/2, 1062/2 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 1063/1, 1063/2 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Przędzel, ul. Nowe Osiedle, gm. Rudnik nad Sanem". l.dz.25589/20

 

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 7815/1, 7459, 7583/1, 7582/3 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 7583/1 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Jeżowe, gm. Jeżowe". l.dz.25587/20

 

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 5095/2, 5088, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5104, 5105, 5107/1, 5110/5, 5110/7, 5111, 5175, 5174, 5171, 5170, 5167, 5166, 8804, 8803, 5160, 5159, 5156, 5155/1, 5151, 5150/1, 5147/1,  oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 5151, 5150/1 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Jeżowe, gm. Jeżowe". l.dz.25585/20

 

- "Sieć gazowa średniego ciśnienia, przebiegająca przez działki o nr ewid. 1260, 1261, 1329, 1175, 1174, 1173, 1172, 1163, 1162, 1152, 1150, 1141, 1140, 1131, 1130/3, 1125/5, 1124/1, 1120, 1119, 1116/1 oraz przyłącze gazu średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 1116/1 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Cholewiana Góra, ul. Wójtowicze, gm. Jeżowe". l.dz.25588/20

28 września 2020
Czytaj więcej o: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło złożyła zgłoszenie zamiaru budowy

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6623.62.2020

25 września 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6623.62.2020

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6623.56.2020

25 września 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6623.56.2020

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego - Nisko

25 września 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego - Nisko

Informacja o braku sprzeciwu wobec zgłoszeń budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego

25 września 2020
Czytaj więcej o: Informacja o braku sprzeciwu wobec zgłoszeń budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazowego

Zawiadomienie Starosty Niżańskiego Nr G.6640.2.1418.2020

Zawiadomienie w załączniku

24 września 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Niżańskiego Nr G.6640.2.1418.2020

Zawiadomienie Starosty Niżańskiego Nr G.6640.2.1476.2020

Zawiadomienie w załączniku

23 września 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Niżańskiego Nr G.6640.2.1476.2020