Uczniowski Klub Sportowy „Bystre”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lipca 2016

Uczniowski Klub Sportowy „Bystre”                          

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrem                                              

37 – 418 Krzeszów                                                                

szkpodbystre@poczta.onet.pl      

 

Cel: 

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.                                       

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.                  

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.              

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.      

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.                                                           

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.                                                        

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.                       

8. Rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów.                                                       

9. Aktywizowanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego.                            

10. Angażowanie miejscowej społeczności do wspólnego z uczniami uczestniczenia w aktywnych formach wypoczynku. 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-07-26
Data publikacji:2016-07-26
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:1864