Zgłoszenia budowy informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Racławice

2020-02-20

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarzecze

2020-02-20

Informacja o wniosku o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia pod nazwą ,,stacja bazowa telefonii komórkowej o znaczeniu NIZ7004G wraz z wewnętrzną linią zasilającą"

2020-02-12

Budowa małej architektury na dz. nr ewid: 618, 751 obr. 0009 Krzeszów Osada

2020-02-12

Gmina Krzeszów w dniu 05.02.2020 r. dokonała zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.4, w związku z art. 29 ust.1.pkt.22 ustawy Prawo budowlane tj. budowy małej architektury na dz. nr ewid: 618, 751 obr. 0009 Krzeszów Osada - "Odnowa centrum miejscowości Krzeszów - Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum msc. Krzeszów."

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu przez Starostę Niżańskiego wobec zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

2020-02-06

Informacje o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszeń PGE Dystrybucja S.A oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2020-01-29

Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarzecze

2020-01-28

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wobec zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Nisko

2020-01-27

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wobec zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Nisko

2020-01-23

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:10970