Stowarzyszenie Postaw Na Zdrowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2019

Stowarzyszenie Postaw na Zdrowie

Jeżowe 510, 37-430 Jeżowe

KRS : 0000766330

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Działalność publiczna na rzecz poprawy świadomości, oraz promowania zdrowego trybu życia społeczności lokalnej. 2. Wspieranie patriotyzmu konsumenckiego, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i zdrowotnej. 3. Działalność wspierająca ochronę i promocję zdrowia.  4. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, na rzecz takich grup jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia. Wyrównanie szans tych grup oraz realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej. 5. Organizowanie i wspieranie zadań w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej i humanitarnej, prowadzenie działalności charytatywnej. 6. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 7. Promocja wsi poprzez dostarczanie produktów rolnych ze wsi do miasta. 8. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości lokalnych gospodarstw rolnych. 9. Prowadzenie działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym organizacja czasu wolnego i wypoczynku. 10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 11. Promowanie i organizacja wolontariatu, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw świata. 12. Realizacja działań i promocja w obszarze turystyki i krajoznawstwa. 13. Działalność wspierająca podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 14.  Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, zdrowego stylu życia i m.in. poprzez to przyczynianie się do walki z narkomanią, alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi. 15. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 16. Wspieranie rozwoju i współtworzenie działalności artystycznej, kulturalno-rozrywkowej, sportowej, rekreacyjnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenie wsi Jeżowe i nie tylko, mających na celu promocję wsi i regionu. 17. Popularyzacja produktów lokalnych i wspieranie lokalnej sztuki oraz rękodzieła. 18. Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych. 19. Współpraca z podmiotami sektora publicznego, prywatnego i osobami fizycznymi w celu jak najlepszej realizacji zadań pożytku publicznego w tym promocji organizacji wolontariatu. 20. Działania na rzecz ochrony praw konsumentów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2019-03-14
Data publikacji:2019-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Ślusarczyk
Liczba odwiedzin:625