Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-11-29 ( Imieniny: Błażeja, Margerity)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NIŻAŃSKIEGO za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NIŻAŃSKIEGO za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sporządzona za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Mienie Powiatu Niżańskiego stanowi mienie jednostek, które z mocy prawa stały się jednostkami powiatowymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Podstawą przejęcia nieruchomości były prawomocne decyzje Wojewody Podkarpackiego. Są to grunty oraz budynki i budowle, jak również środki trwałe i wyposażenie.

Ponadto Powiat Niżański nabył mienie na mocy decyzji uznaniowych Wojewody oraz w drodze kupna, zamiany i darowizny. Mienie będące własnością Powiatu zostało przekazane jednostkom organizacyjnym w zarząd, a dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku w nieodpłatne użytkowanie (wykaz mienia Powiatu stanowi załącznik do niniejszej informacji).

Ogółem Powiat Niżański według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada grunty (bez działek pod drogami) o powierzchni 14ha 69a 98 m² i wartości 1.806.631,20 zł oraz budynki i budowle o wartości 66.715.023,67 zł. Powierzchnia gruntów w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. nie uległa zmianie.

Wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Niżańskiego (działka 1741/7 o pow. 0,0865 ha) według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 32.742,19 zł i w stosunku do roku 2016 nie uległa zmianie.

Wartość prowadzonych inwestycji rozpoczętych wynosi 4.236.071,68 zł. Są to opracowane dokumentacje projektowe i inwestycje realizowane w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość dróg i mostów jako budowli wynosi 253.009.967,07 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. nastąpił wzrost o 3.572.120,77 zł z tytułu zakończonych inwestycji.

Ponadto na drogach powiatowych prowadzone są inwestycje rozpoczęte o wartości 4.069.589,19 zł (są to wartości opracowanych dokumentacji projektowych i inwestycji realizowanych przez Powiat Niżański).

Powiat zarządza 291 kilometrami dróg i ulic powiatowych. Na bieżąco prowadzona jest regulacja stanu prawnego nieruchomości i przejmowanie na własność Powiatu działek zajętych pod drogi i ulice powiatowe.

Ogółem uzyskano prawo własności dla 629 działek, w tym w okresie sprawozdawczym dla 188 działek. Wartość księgowa gruntów zajętych pod drogami na koniec 2017 roku stanowi kwotę 34.056.470,10 zł (w okresie sprawozdawczym przejęto działki o wartości 5.654.784,64 zł). Ponadto w roku 2017 r. sprzedano na rzecz osób fizycznych w trybie bezprzetargowym dwie działki położone w m. Zarzecze celem poprawienia warunków zagospodarowania działek sąsiednich za łączną kwotę 2.846,73 zł.

Powiat uzyskuje dochody z tytułu posiadanego mienia, są to opłaty za trwały zarząd i w 2017 r. jest to kwota 14.485,41 zł (opłaty wnosi Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz dochody z tytułu zawartych przez Powiat Niżański i jednostki organizacyjne umów najmu lokali i dzierżawy gruntów. W roku 2017 z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 128.489,02 zł.

Autor: Tomasz Tryka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-07-13 08:23przez: Tomasz Tryka
Opublikowano:2018-07-13 00:00przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:1531

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo