Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-14 ( Imieniny: Bazylego, Elizy)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Sesje Rady Powiatu Niżańskiego

Sesje Rady Powiatu Niżańskiego

Transmisje LIVE

Nagrania z Sesji Rady Powiatu

Sesje Rady Powiatu - portal dla mieszkańca

 

Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Powiatu Niżańskiego w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nisku z siedzibą przy Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, reprezentowane przez Starostę Niżańskiego. Dane kontaktowe: tel. 15 8412 700.
  2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Andrzeja Kołodzieja, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: akolodziej@powiat-nisko.pl lub telefonicznie 15 8412 700 wewn.128.
  3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się  w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 15  ust. 1a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.
  4. Nagrania są udostępniane na stronie internetowej: http://bip.powiat-nisko.pl/
  5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych oraz każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną i są udostępniane pod w/w adresami internetowymi.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679. 
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

 

Autor: Magdalena Ryniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-11-20 14:57przez: Magdalena Ryniak
Opublikowano:2018-11-20 00:00przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:9520

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo