Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-11-29 ( Imieniny: Błażeja, Margerity)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NIŻAŃSKIEGO za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NIŻAŃSKIEGO za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Sporządzona za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Mienie Powiatu Niżańskiego stanowi mienie jednostek, które z mocy prawa stały się jednostkami powiatowymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Podstawą przejęcia nieruchomości były prawomocne decyzje Wojewody Podkarpackiego. Są to grunty oraz budynki i budowle, jak również środki trwałe i wyposażenie.

Ponadto Powiat Niżański nabył mienie na mocy decyzji uznaniowych Wojewody oraz w drodze kupna, zamiany i darowizny. Mienie będące własnością Powiatu zostało przekazane jednostkom organizacyjnym w zarząd, a dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku w nieodpłatne użytkowanie (wykaz mienia Powiatu stanowi załącznik do niniejszej informacji).

Ogółem Powiat Niżański według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada grunty (bez działek pod drogami) o powierzchni 14ha 69a 98 m² i wartości 1.806.631,20 zł oraz budynki i budowle o wartości 71.924.698,34 zł. Powierzchnia gruntów w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie uległa zmianie.

Wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Niżańskiego (działka 1741/7 o pow. 0,0865 ha) według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 32.742,19 zł i w stosunku do roku 2017 nie uległa zmianie.

Wartość prowadzonych inwestycji rozpoczętych wynosi 3.095.643,15 zł. Są to opracowane dokumentacje projektowe i inwestycje realizowane w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość dróg i mostów jako budowli wynosi 273.293.568,91 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nastąpił wzrost o 20.283.601,84 zł z tytułu zakończonych inwestycji.

Ponadto na drogach powiatowych prowadzone są inwestycje rozpoczęte o wartości 736.830,96 zł (są to wartości opracowanych dokumentacji projektowych i inwestycji realizowanych przez Powiat Niżański).

Powiat zarządza 294 kilometrami dróg i ulic powiatowych. Na bieżąco prowadzona jest regulacja stanu prawnego nieruchomości i przejmowanie na własność Powiatu działek zajętych pod drogi i ulice powiatowe.

Ogółem uzyskano prawo własności dla 863 działek, w tym w okresie sprawozdawczym dla 263 działek. Wartość księgowa gruntów zajętych pod drogami na koniec 2018 roku stanowi kwotę 34.590.154,81 zł (w okresie sprawozdawczym przejęto działki o wartości 533.684,71 zł).

Powiat uzyskuje dochody z tytułu posiadanego mienia, są to opłaty za trwały zarząd i w 2018 r. jest to kwota 14.485,41 zł (opłaty wnosi Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz dochody z tytułu zawartych przez Powiat Niżański i jednostki organizacyjne umów najmu lokali i dzierżawy gruntów. W roku 2018 z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 153.818,63 zł.

Autor: Tomasz Tryka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-06-28 09:54przez: Tomasz Tryka
Opublikowano:2019-06-28 00:00przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:887

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo