Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-11-29 ( Imieniny: Błażeja, Margerity)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Fundacja Pracownia Rozwoju Osobistego

Fundacja Pracownia Rozwoju Osobistego

Fundacja Pracownia Rozwoju Osobistego

KRS: 0000823336

adres: ul. Żurawia 3, 37-400 Nisko

 

Cele Fundacji:
1. Stwarzanie możliwości rozwoju dzieciom i osobom dorosłym w różnych obszarach ich życia.
2. Wspieranie w poszukiwaniu, odkrywaniu i rozwijaniu własnego potencjału i talentów.
3. Podejmowanie działań w sferze rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
4. Wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców.
5. Pobudzanie krytycznego myślenia względem rzeczywistości oraz wspieranie w poszukiwaniu narzędzi do jej zmiany.
6. Stworzenie przestrzeni do dzielenia się pasjami, wzajemnego inspirowania się.
7 Propagowanie idei uczenia się przez całe życie.
8. Dobroczynność.
9. Propagowanie idei bycia szczęśliwym, świadomym i wolnym człowiekiem.
10. Budowanie więzi międzypokoleniowych.
11. Rozwijanie i promowanie współpracy międzynarodowej, zrozumienia kulturowego oraz tolerancji.
12. Wspieranie inicjatyw opartych na wymianie doświadczeń na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
13. Propagowanie zdrowia i zdrowego stylu życia.
14. Podnoszenie świadomości ekologicznej i promocja działań oraz rozwiązań proekologicznych.
15. Wspieranie, promocja i organizacja wolontariatu.
16. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej i gospodarczej.
17. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i inicjatyw lokalnych.
18. Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości.
19. Wyrównywanie szans dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w życiu społecznym.
20. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
21. Wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej i sportowej.
22. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
23. Wspomaganie rozwoju demokracji  społeczeństwa obywatelskiego oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym.
24. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
25. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego.
26. Działania na rzecz integracji europejskiej.
27. Kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
28. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i tworzenie społeczeństwa otwartego i rozumiejącego potrzeby ludzi niepełnosprawnych.
29. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz lokalnej tradycji.
30. Dbanie o infrastrukturę, zagospodarowanie przestrzeni oraz walory przyrodnicze miejsc związanych z działalnością Fundacji.
31. Wspomaganie rozwoju kultury fizycznej, turystyki oraz rekreacji i wypoczynku.
32. Podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
33. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych.
34. Prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych fundacji.

Autor: Małgorzata Ślusarczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-03-24 12:28przez: Małgorzata Ślusarczyk
Opublikowano:2020-03-24 10:11przez: Małgorzata Ślusarczyk
Zmodyfikowano:2021-07-28 10:10przez: Małgorzata Ślusarczyk
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:566

Rejestr zmian

  • [2021-07-28 10:10:42]Małgorzata ŚlusarczykPiróg Paulina

Banery/Logo