Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-01-17 ( Imieniny: Antoniego, Henryki)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Biuro Rady

Biuro Rady

Pracownicy Biura: Edyta Waszkiewicz
Irena Wolicka
Siedziba: 37-400 Nisko, Pl. Wolności 2
tel. 15 8412-700 w. 123
fax. 15 8412-700
e-mail br@powiatnizanski.pl

 Zadania Biura Rady

1. W zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

1) ustalanie porządku obrad posiedzenia Zarządu w oparciu o przedłożone dokumenty zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego Zarządu oraz Sekretarza,
2) przedkładanie członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi materiałów na posiedzenie Zarządu zgodnie z ustalonym porządkiem,
3) protokołowanie posiedzeń Zarządu,
4) przekazywanie do realizacji uchwał, wyciągów z protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu właściwym Wydziałom, stanowiskom pracy,
5) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
6) opracowywanie sprawozdań z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym,
7) kompletowanie, przechowywanie dokumentacji dotyczącej oświadczeń członków Zarządu,
8) umieszczanie uchwał, dokumentów i informacji z działalności Zarządu w BIP,
9) udostępnianie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Zarząd.

2. W zakresie obsługi Rady Powiatu:

1) opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego aktualizacja,
2) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem sesji Rady, a w szczególności gromadzenie materiałów niezbędnych dla prawidłowej pracy Rady i Komisji i przesyłanie ich radnym,
3) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
4) prowadzenie rejestrów:

a) uchwał Rady,
b) wniosków i opinii Komisji,
c) interpelacji i wniosków oraz zapytań zgłaszanych przez radnych,
d) aktów prawa miejscowego,

5) przekazywanie do realizacji uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji Radnych Zarządowi, Naczelnikom Wydziałów oraz nadzór nad terminowym ich załatwianiem,
6) przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
7) przesyłanie uchwał Rady właściwym organom nadzoru,
8) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
9) organizowanie dyżuru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady, prowadzenie rejestru spraw zgłaszanych przez obywateli oraz podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia,
10)kompletowanie, przechowywanie dokumentacji dotyczącej oświadczeń radnych powiatu,
11)umieszczanie uchwał, dokumentów i informacji z działalności Rady Powiatu w BIP,
12)udostępnianie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Powiatu,
13)prowadzenie kroniki Powiatu.

 

Autor: Teresa Antoniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-04 08:34przez: Teresa Antoniak
Opublikowano:2016-02-04 00:00przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:1348

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo