Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2021-06-22 ( Imieniny: Pauliny, Sabiny)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Obwieszczenie Starosty Niżańskiego AB.6740.8.19.2020

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego AB.6740.8.19.2020

Nisko, 8 czerwca 2021 r.

AB.6740.8.19.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 10 §1, art. 49 w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  oraz w związku z art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.)

STAROSTA NIŻAŃSKI
ZAWIADAMIA:

 że 8 czerwca 2021r. na wniosek pełnomocnika Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z/s Plac Wolności 14, 37-400 Nisko wydane zostało postanowienie Starosty Niżańskiego znak:  AB. 6740.8.19.2020 o podjęciu na żądanie strony postępowania w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 102560R ul. Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku wraz z budową oświetlenia drogowego”

z lokalizacją na działkach objętych projektowanymi liniami rozgraniczającymi pas drogowy jednostka ewidencyjna 181205_4 Nisko - Miasto, obręb ewidencyjny 0001 Nisko:

 1. działki zajmowane pod pas drogowy w całości nr ewid.:

  4006/13, 4005/11, 3991/4, 3990/1, 3982/3, 3980/15, 3979/14, 3971/12, 3970/1, 3967/1, 3966/1, 3964/3, 3963/5, 3959/5, 3958/9, 3957/4, 3957/6, 3948/26, 3918/13, 3917/1, 3916/2, 3919/1, 3947/18, 3946/1, 3940/1, 3938/3, 3937/1, 3916/1, 3937/21, 3937/3, 3929/1, 3928/1, 3927/1, 3926/1, 3921/1, 3920/1, 3908/3, 3908/6, 3920/4, 3921/6, 3926/6, 3927/6, 3928/6, 3929/6, 3930/6, 3937/11, 3937/12, 3937/13, 3938/7, 3937/9, 3930/4, 3929/4, 3928/3, 3937/3, 3926/3, 3921/3;

 2. działki zajmowane pod pas drogowy w wyniku dokonania podziału (wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału – przeznaczone pod inwestycję) nr ewid.:

  3918/29 powstała w wyniku podziału działki 3918/27 na działki nr 3918/29, 3918/28;

  3918/31 powstała w wyniku podziału działki 3918/17 na działki nr 3918/31, 3918/30;

  3919/3 powstała w wyniku podziału działki 3919/2 na działki nr 3919/3, 3919/4;

  4009/1 powstała w wyniku podziału działki 4009 na działki nr 4009/1, 4009/2;

  4004/15 powstała w wyniku podziału działki 4004/8 na działki nr 4004/15, 4004/16;

  3998/17 powstała w wyniku podziału działki 3998/12 na działki nr 3998/17, 3998/18;

  3997/20 powstała w wyniku podziału działki 3997/12 na działki nr 3997/20, 3997/21;

  3975/11 powstała w wyniku podziału działki 3975/2 na działki nr 3975/11, 3975/12;

  3974/18 powstała w wyniku podziału działki 3974/6 na działki nr 3974/18, 3974/19;

  3909/2 powstała w wyniku podziału działki 3909 na działki nr 3909/2, 3909/1;

  3908/9 powstała w wyniku podziału działki 3908/1 na działki nr 3908/9, 3908/8;

  3904/4, 3904/6 powstała w wyniku podziału działki 3904/2 na działki nr 3904/4, 3904/6, 3904/3, 3904/5;

  3903/4 powstała w wyniku podziału działki 3903/1 na działki nr 3903/4, 3903/3;

  3903/5 powstała w wyniku podziału działki 3903/2 na działki nr 3903/5, 3903/6;

  3905/3 powstała w wyniku podziału działki 3905/1 na działki nr 3905/3, 3905/4;

  3908/10 powstała w wyniku podziału działki 3908/7 na działki nr 3908/10, 3908/11;

  3920/6 powstała w wyniku podziału działki 3920/5 na działki nr 3920/6, 3920/7;

  3921/10 powstała w wyniku podziału działki 3921/7 na działki nr 3921/10, 3921/11;

  3926/11 powstała w wyniku podziału działki 3926/7 na działki nr 3926/11, 3926/12;

  3927/11 powstała w wyniku podziału działki 3927/7 na działki nr 3927/11, 3927/12;

  3928/11 powstała w wyniku podziału działki 3928/7 na działki nr 3928/11, 3928/12;

  3929/9 powstała w wyniku podziału działki 3929/7 na działki nr 3929/9, 3929/10;

  3930/8 powstała w wyniku podziału działki 3930/7 na działki nr 3930/8, 3930/9;

  3937/19 powstała w wyniku podziału działki 3937/14 na działki nr 3937/19, 3939/20;

  3937/18 powstała w wyniku podziału działki 3937/8 na działki nr 3937/18, 3937/17;

  3937/16 powstała w wyniku podziału działki 3937/6 na działki nr 3937/16, 3937/15;

  3928/10 powstała w wyniku podziału działki 3928/2 na działki nr 3928/10, 3928/9;

  3927/10 powstała w wyniku podziału działki 3927/2 na działki nr 3927/10, 3927/9;

  3926/10 powstała w wyniku podziału działki 3926/2 na działki nr 3926/10, 3926/9;

  3921/9 powstała w wyniku podziału działki 3921/2 na działki nr 3921/9, 3921/8;

 3. nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone – dz. nr ewid. 4047/7

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. 3-go Maja 32C, pokój nr 3, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu: 730– 1530 lub uzyskać informacje w przedmiotowej sprawie pod telefonem: 158415407 w. 210.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je tylko zaskarżyć w od decyzji.

Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Piotr Słotwiński

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-09 10:05przez: Piotr Słotwiński
Opublikowano:2021-06-09 10:05przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:37

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo