Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-12-05 ( Imieniny: Kryspiny, Norberta)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w 2020 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w 2020 roku

Zbiorcza informacja o petycjach

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U 2018 r. poz. 870), corocznie w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informacje o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w Starostwie Powiatowym w Nisku w 2020 r.

W roku 2020 r. wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Nisku 4 petycje, które zostały załatwione w następujący sposób:

 1. Petycja w interesie publicznym Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucisku z dnia 13 lutego 2020 roku, skierowana do Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zamontowania oświetlenia nad przejściem dla pieszych lub poprawy jego oznakowania, oraz wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1069R od DW 858 – Krzeszów na odcinku od budynku szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś w miejscowości Hucisko. Z uwagi na to, że Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego nie jest organem właściwym w sprawie z zakresu planowania, budowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, w/w petycję przekazano Zarządowi Powiatu Niżańskiego zgodnie z kompetencją.
  W zawiadomieniu o sposobie załatwienia petycji Zarząd Powiatu Niżańskiego poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku ogłosił postępowanie i podpisał umowę na zadanie pn. „Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku”. Tablice drogowe ze znakami: D-6 „przejście dla pieszych” i T-27 „tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci” na podkładzie z folii fluorescencyjnej zostały zamontowane przy przejściu dla pieszych w dniu 4 marca 2020 r. Wykonanie chodnika nastąpi podczas kompleksowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów.
 2. Petycja w interesie publicznym z dnia 23 marca 2020 r. wniesiona przez Koalicję Polska Wolna od 5G o:
  1) przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem,
  2) zobowiązania Burmistrza/Wójta do wykonania uchwały, opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka Burmistrza/Wójta Gminy, przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy, przekazania uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
  Petycja przekazana zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wg właściwości do Wójtów, Burmistrzów z terenu powiatu niżańskiego, pismem z dnia 23 kwietnia 2020 r.
 3. Petycja obywatelska skierowana do Radnych Rady Powiatu Niżańskiego, dotycząca podjęcia uchwały o zakazie stosowania reżimów sanitarnych - obowiązkowych szczepień na Covid-19 na terenie Powiatu Niżańskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku. Petycja powyższa nie spełniała warunków zawartych w art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 870). Dnia 4.01.2021 r. wpłynęła petycja o tej samej treści, spełniająca warunki petycji i została rozpatrzona w 2021 r.
 4. Petycja w interesie publicznym dotycząca poprawy odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Nr 1048 R Zdziary Banachy z dnia 16 lipca 2020 r.
  W zawiadomieniu o sposobie załatwienia petycji pismem z dnia 17 sierpnia 2020 r. Starosta Niżański poinformował, że wykonana przez Powiat Niżański inwestycja polegała na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych jezdni i powierzchniowym odprowadzeniem wody ściekiem przykrawężnikowym do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przebudowany ściek przykrawężnikowy wykonany został prawidłowo i spełnia swoje zadanie a problemem jak się okazało jest istniejąca zamulona i niedrożna kanalizacja deszczowa, która nie była ujęta w zakresie przebudowy. Na przełomie III i IV kwartału 2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku wykona prace polegające na odmuleniu i udrożnieniu kanalizacji oraz połączeniu istniejących studni ściekowych co spowoduje szybkie odprowadzenie wody z jezdni. Należy jednocześnie podkreślić, że przy intensywnych opadach deszczu żaden system kanalizacji deszczowej nie odprowadzi wody natychmiast.

Nisko, dnia 30 czerwca 2021 r.

SEKRETARZ POWIATU

 Mirosława Daśko

Autor: Teresa Antoniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-30 11:01przez: Teresa Antoniak
Opublikowano:2021-06-30 11:01przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:110

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo