Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-12-05 ( Imieniny: Kryspiny, Norberta)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6821.1.42.2021

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6821.1.42.2021

Nisko, dnia 20 października 2021 r.

G.6821.1.42.2021

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY NIŻAŃSKIEGO

           Zgodnie z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 z późn. zm.) Starosta Niżański, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości, iż Katarzyna Adamczyk – Pilch pełnomocnik Media – Sys Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 358/1, położonej w obrębie Huta Krzeszowska – jednostka ewidencyjna Harasiuki, w związku z budową linii światłowodowej, polegającej na podwieszeniu kabla światłowodowego na podbudowie linii energetycznej niskiego napięcia.

          Na dzień złożenia wniosku, o którym mowa, właścicielem nieruchomości była Katarzyna Pintal, która zmarła (dowód: odpis skrócony aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego Nisko). W Sądzie Rejonowym w Nisku nie odnotowano wpływu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po Katarzynie Pintal (dowód: pismo Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 8 września 2021 r. L.dz. 189/21).

          Starosta Niżański wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37 - 400 Nisko, pokój nr 18, tel. (15) 84 12 113, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, opisanej adresem Nisko, Plac Wolności 2
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki, opisanej adresem Harasiuki ul. Długa 11, 37 – 413 Harasiuki, na okres 2 miesięcy. Obwieszczenie umieszcza się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem www.bip.powiatnizanski.pl, a także publikuje się w prasie o zasięgu ogólnopolskim (serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl).

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Starosta Niżański. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z prowadzonym przez Starostę Niżańskiego postępowaniem administracyjnym. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu w zakładce "Dla klienta" http://powiatnizanski.pl/dla-klienta.

Autor: Monika Sprysak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-20 19:16przez: Monika Sprysak
Opublikowano:2021-10-20 19:16przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:74

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo