Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-02-22 ( Imieniny: Małgorzaty, Marty)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Fundacja Lasowiacka Tradycja

Fundacja Lasowiacka Tradycja

Fundacja Lasowiacka Tradycja

KRS 922734

adres: Jata 18, 37-430 Jeżowe

 

 1. Głównym celem Fundacji jest kreowanie, wspierania i realizowanie działań mających wpływ na podniesienie jakości życia lokalnych społeczności, szczególnie z obszaru powiatu niżańskiego i stalowowolskiego.
 2. Cel Fundacji jest ukierunkowany m.in. na:
 • Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
 • Promocja oraz upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie kultur lokalnych i różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej, w kraju i zagranicą;
 • Promocja dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu;
 • Pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwoju świadomości obywatelskiej poprzez inicjowanie, organizowanie, wspieranie i popularyzowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, pielęgnujących tradycję i historię;
 • Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej;
 • Prowadzenie, wspieranie i upowszechnianie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 • Propagowanie i rozwijanie turystyki ekologicznej (ekoturystyki) i turystyki kulinarnej;
 • Wspieranie rozwoju społeczności wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu niżańskiego i stalowowolskiego;
 • Podejmowanie akcji i działań promocyjnych, charytatywnych, doradczych i szkoleniowych dla osób, instytucji i grup społecznych, które wymagają wsparcia ze względu na zagrożenie marginalizacją:
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • Promocję zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • Wspomaganie i rozwój techniki oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Podejmowanie akcji i działań pomocowych, charytatywnych, doradczych i szkoleniowych dla osób, instytucji i grup społecznych, które wymagają wsparcia ze względu na zagrożenie marginalizacją;
 • Wdrażanie, wspieranie oraz wzmacnianie innowacyjnych projektów, przedsięwzięć i metod animacji społecznej wpływających na rozwój społeczny i gospodarczy lokalnych wspólnot;
 • Budowanie i zwiększanie potencjału i instytucjonalnego i społecznego instytucji działających na rzecz lokalnych wspólnot i młodzieży.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-28 15:07przez:
Opublikowano:2021-10-28 15:07przez: Paulina Piróg
Zmodyfikowano:2021-10-28 15:05przez: Paulina Piróg
Podmiot udostępniający: BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:825

Rejestr zmian

 • [2021-10-28 15:05:18]Paulina PirógPiróg Paulina

Banery/Logo