Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-01-17 ( Imieniny: Antoniego, Henryki)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6821.1.48.2021

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6821.1.48.2021

Nisko, dnia 19 listopada 2021 r.

G.6821.1.48.2021

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY NIŻAŃSKIEGO

           Zgodnie z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 z późn. zm.) Starosta Niżański, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości, iż Katarzyna Adamczyk – Pilch pełnomocnik Media – Sys Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 2767, położonej w obrębie Huta Stara –jednostka ewidencyjna Harasiuki, w związku z budową linii światłowodowej, polegającej na podwieszeniu kabla światłowodowego na podbudowie linii energetycznej niskiego napięcia.

          Na dzień złożenia wniosku, o którym mowa, działka nr 2767, położona w obrębie Huta Stara stanowiła władanie na zasadach samoistnego posiadania Marianny Pydo w 1/5 części i Antoniego S-Cy Golec w 4/5 częściach. Działka nr 2767, położona w obrębie Huta Stara, posiada nieuregulowany stan prawny, ponieważ ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

          Starosta Niżański wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37 - 400 Nisko, pokój nr 18, tel. (15) 84 12 113, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, opisanej adresem Nisko, Plac Wolności 2
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki, opisanej adresem Harasiuki ul. Długa 11, 37 – 413 Harasiuki, na okres 2 miesięcy. Obwieszczenie umieszcza się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem www.bip.powiatnizanski.pl, a także publikuje się w prasie o zasięgu ogólnopolskim (serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl).

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Starosta Niżański. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z prowadzonym przez Starostę Niżańskiego postępowaniem administracyjnym. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu w zakładce "Dla klienta" http://powiatnizanski.pl/dla-klienta.

Autor: Monika Sprysak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-11-19 12:31przez: Monika Sprysak
Opublikowano:2021-11-19 12:31przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:65

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo