Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-01-17 ( Imieniny: Antoniego, Henryki)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6821.1.53.2021

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6821.1.53.2021

Nisko, dnia 26 listopada 2021 r.

G.6821.1.53.2021

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY NIŻAŃSKIEGO

 Zgodnie z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Starosta Niżański, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości, iż Przemysław Biernat, pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle wystąpił z wnioskiem o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 834, położonej w obrębie Rudnik nada Sanem – jednostka ewidencyjna Rudnik nad Sanem – miasto, w związku z budową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami.

Na dzień złożenia wniosku, o którym mowa, działka nr 834 położona w obrębie Rudnik nad Sanem stanowiła własność małżeństwa Heleny Poradka i Adolfa Poradka. Helena Poradka i Adolf Poradka zmarli (dowód: odpisy skrócone aktów zgonu wydane przez Urząd Stanu Cywilnego Rudnik nad Sanem). W Sądzie Rejonowym w Nisku nie odnotowano wpływu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Helenie Poradka i zmarłym Adolfie Poradka (dowód: pismo Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 9 listopada 2021 r. L.dz. 233/21).

Starosta Niżański wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, pokój nr 18, tel. (15) 84 12 113 w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, opisanej adresem Nisko, Plac Wolności 2 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, opisanej adresem ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, na okres 2 miesięcy.

Ogłoszenie umieszcza się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem www.bip.powiatnizanski.pl, a także publikuje się w prasie o zasięgu ogólnopolskim (serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl).

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Starosta Niżański. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z prowadzonym przez Starostę Niżańskiego postępowaniem administracyjnym. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu w zakładce "Dla klienta" http://powiatnizanski.pl/dla-klienta.

Autor: Monika Sprysak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-11-26 10:54przez: Monika Sprysak
Opublikowano:2021-11-26 10:55przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:59

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo