Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-01-17 ( Imieniny: Antoniego, Henryki)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli RZ.ZUZ.4.4210.437.2021.EB

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli RZ.ZUZ.4.4210.437.2021.EB

Stalowa Wola, dnia 11 stycznia 2022 r.

RZ.ZUZ.4.4210.437.2021.EB

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI

        Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm./ w związku z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanów o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia w skład którego wchodzą studnie wiercone S-1a, S-2a, S-I, S-II, S-III, S-IV i S-V oraz na wprowadzaniu ścieków z SUW do urządzeń wodnych - rowu J-1  oraz na wygaszenie pkt II ppkt 2 i 3 pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 13 września 2019 r. znak: RZ.ZUZ.4.421.287.2019.EL – w zakresie usług wodnych polegających na poborze wody podziemnej z ujęcia „Bieliniec” składającego się z siedmiu studni oraz na odprowadzenie ścieków ze stacji uzdatniania wody do rowu J-1 w miejscowości Bieliniec

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W STALOWEJ WOLI
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 11 stycznia 2022 r. została wydana decyzja na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia – studni głębinowej S-1a, S-2a, S-I, S-II, S-III, S-IV i S-V w ilości Qmax.s = 0,0777 m3/s, Qśr.d = 1 750,0 m3/d, Qdop.r = 638 750,0 m3/rok oraz na wprowadzaniu ścieków z SUW do urządzeń wodnych - rowu J-1 w ilości:  Qmax.s = 0,0003 m3/s, Qśr.d = 20,53 m3/d, Qdop.r = 10 491,25 m3/rok z lokalizacją o zasięgu oddziaływania na działkach ewid. nr  975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 955/15, 955/16, 955/17, 955/18, 1010/2, 1010/1, 955/2, 955/5, 1036/2, 1037/2, 1038/2, 1039/2, 1040, 1041/2, 1042/2, 1043/2, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107,  1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1141, 1143, 1147, 955/6, 955/8, 955/9; obręb 0004 Bieliniec, jednostka ewidencyjna 181207_5 Ulanów, powiat niżański, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 186, 187, 188 obręb 0002 Wólka Bielińska, jednostka ewidencyjna 181207_5 Ulanów, powiat niżański oraz na wygaszenie części pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 13 września 2019 r. znak: RZ.ZUZ.4.421.287.2019.EL - pkt II ppkt 2 i 3 w zakresie usług wodnych polegających na poborze wody podziemnej z ujęcia „Bieliniec” oraz na odprowadzenie ścieków ze stacji uzdatniania wody do rowu J-1.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Nadzorze Wodnym w Leżajsku, z siedzibą ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk, pok. nr 10 w godzinach 730 – 1430. Sprawę prowadzi pani Ewa Barańska tel. 17 2420246.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35 - 103 Rzeszów za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Jagiellońska 17, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Dyrektor Zarządu Zlewni

Witold Bielecki

Niniejsze OBWIESZCZENIE zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i BIP Urzędu Miasta i Gminy w Ulanowie oraz Starostwa Powiatowego  w Nisku, tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oraz BIP RZGW Rzeszów.

Autor: Witold Bielecki

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-13 07:55przez: Witold Bielecki
Opublikowano:2022-01-13 07:55przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli
Odwiedziny:8

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo