Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-01-17 ( Imieniny: Antoniego, Henryki)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6811.15.2021

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6811.15.2021

Nisko, dnia 13 stycznia 2022 r.

G.6811.15.2021

OBWIESZCZENIE
STAROSTY NIŻAŃSKIEGO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn., zm.) w związku z art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 z późn. zm.) Starosta Niżański

zawiadamia, że w dniu 12 stycznia 2022 r. wydał decyzję znak G.6811.15.2021 w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej numerami działek 667/3, 679/2, 681/2, 682/2, 683/2, 684/5, 684/2, 684/7, 680/2 o powierzchni 16,7694 ha, położonej na obszarze miejscowości Kurzyna Mała.

 Zgodnie z art. 8b ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych decyzje, oraz inne pisma w sprawach o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone. Przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, opisanej adresem Nisko, Plac Wolności 2, na okres 14 dni. Ponadto obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, opisanej adresem: ul. Rynek 5, 37 – 410 Ulanów na okres 14 dni, umieszcza na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku oraz ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Kurzyna Mała.

Z up. STAROSTY
Aleksandra Mróz
Główny specjalista
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

Autor: Aleksandra Mróz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-13 10:40przez: Aleksandra Mróz
Opublikowano:2022-01-13 10:40przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:10

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo