Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-01-17 ( Imieniny: Antoniego, Henryki)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.683.130.2021

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.683.130.2021

Nisko, dnia 14 stycznia 2022 r.

G.683.130.2021

OBWIESZCZENIE
STAROSTY NIŻAŃSKIEGO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Niżański

informuje

że w dniu 14 stycznia 2022 r. wydał decyzję znak G.683.130.2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 3927/11 i 3928/11, posiadającą powierzchnię 0,0078 ha, położoną na obszarze obrębu ewidencyjnego Nisko, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Nisko - miasto, przejęty rzecz Gminy Nisko decyzją Starosty Niżańskiego oznaczoną nr 2/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 102560R ul. Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku wraz z budową oświetlenia drogowego”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. Kościuszki 7, I piętro, pokój nr 12, tel. (15) 8412113, wew. 300.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, opisanej adresem Nisko, Plac Wolności 2, na okres 14 dni. (zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia).

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nisko, opisanej adresem: Plac Wolności 14, 37 – 400 Nisko oraz umieszcza na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku.

Z up. STAROSTY
Aleksandra Mróz
Główny specjalista
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

Autor: Aleksandra Mróz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-14 13:28przez: Aleksandra Mróz
Opublikowano:2022-01-14 13:28przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:8

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo