Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2021 r.

Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2021 r.

PK.0643.3.2022   

Nisko, dnia 31 stycznia 2022 r.

                                                                             

Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych
w 2021 r.
 

Zgodnie z § 11 zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Niżańskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Nisku i kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu, przedkładam informację z realizacji planu kontroli za 2021 r. Kontrole zostały przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. kontroli, Naczelników Wydziałów i pracowników im podległych oraz przez samodzielne stanowiska.

Kontrola jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że realizowany przez kierownika jednostki system zarządzania funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem, standardami, wewnętrznymi procedurami, przepisami prawa i służy realizacji wyznaczonych celów. Celem kontroli jest identyfikacja i eliminacja przyczyn występujących nieprawidłowości, uchybień oraz niejasności w kontrolowanych jednostkach.

 1. Kontrole przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. kontroli

Pełnomocnik ds. kontroli w 2021 r. przeprowadził następujące kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego i w jednostkach korzystających z dotacji z Powiatu:

 • 14 kontroli problemowych,
 • 5 kontroli sprawdzających w jednostkach, w których były przeprowadzane kontrole problemowe planowane,
 • 1 kontrola doraźna.

Główne cele kontroli przeprowadzanych w 2021 r. przez Pełnomocnika ds. kontroli to:

 • sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • ocena zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;
 • aktualność procedur finansowych;
 • skuteczność i efektywność działania;
 • ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych;
 • prawidłowość sporządzenia bilansu za 2020 r.;
 • prawidłowość wykorzystania dotacji;
 • prawidłowość stosowania klasyfikacji budżetowej wydatków;
 • prawidłowość gospodarowania ZFŚS;
 • prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków;
 • rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej;
 • zarządzanie ryzykiem;
 • realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości skutkowały sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

Na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego i upoważnień Starosty Niżańskiego, Pełnomocnik ds. kontroli przeprowadził następujące kontrole:

 

 Jednostka kontrolowana

 

Informacje o przeprowadzonych kontrolach

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu Powiatu w 2020 r.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 16.02.2021 r. – 02.03.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zalecenia: Wydano jedno zalecenie pokontrolne.

Jednostka pismem znak W/383/AK/21 z dnia 24 marca 2021 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość sporządzenia bilansu za 2020 r.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 22.03.2021 r. – 09.04.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zalecenia: Wydano dwa zalecenia pokontrolne.

Jednostka pismem znak PPP.073.27.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość sporządzenia bilansu za 2020 r.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 08.04.2021 r. – 23.04.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zalecenia: Brak

Samodzielny publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 13.05.2021 r. – 21.05.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zalecenia: Brak

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego
w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Gospodarka finansowa jednostki ze szczególnym uwzględnieniem aktualności procedur finansowych, dochodów i prawidłowości gospodarowania ZFŚS.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 27.05.2021 r. – 11.06.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zalecenia: Wydano dwa zalecenia pokontrolne.

Jednostka pismem znak ZS.091.580.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Liceum Ogólnokształcące
w Nisku

Tematyka kontroli:

Gospodarka finansowa jednostki ze szczególnym uwzględnieniem aktualności procedur finansowych, dochodów i prawidłowości gospodarowania ZFŚS.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 24.06.2021 r. – 09.07.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zalecenia: Wydano cztery zalecenia pokontrolne.

Jednostka pismem znak LO.09/091/298/21 z dnia 3 września 2021 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Tematyka kontroli:

Gospodarka finansowa jednostki ze szczególnym uwzględnieniem aktualności procedur finansowych i prawidłowości gospodarowania ZFŚS.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 16.07.2021 r. – 23.07.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Zalecenia: Brak.

Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”
w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji w I półroczu 2021 r.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 28.07.2021 r. – 04.08.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Zalecenia: Brak.

Zespół Szkół
w Jeżowem

Tematyka kontroli:

Gospodarka finansowa jednostki ze szczególnym uwzględnieniem aktualności procedur finansowych i prawidłowości gospodarowania ZFŚS.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca

Termin kontroli: 10.08.2021 r. – 18.08.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Zalecenia: Wydano dwa zalecenia pokontrolne.

Jednostka pismem znak ZSJ.0910.38.2021 z dnia 1 października 2021 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Wydział Architektury i Budownictwa

Tematyka kontroli:

Proces zarządzania ryzykiem w wybranych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Nisku.

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin kontroli: 18.08.2021 r. – 20.08.2021 r.

Zalecenia: Brak.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Gospodarka finansowa jednostki ze szczególnym uwzględnieniem aktualności procedur finansowych i prawidłowości gospodarowania ZFŚS.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 14.09.2021 r. – 27.09.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zalecenia: Wydano trzy zalecenia pokontrolne.

Jednostka pismem znak SOSW.0913.500.2021. z dnia 3 listopada
2021 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Zarząd Dróg Powiatowych
w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków oraz rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej i sporządzanych sprawozdań finansowych.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 05.10.2021 r. – 20.10.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Zalecenia: Wydano jedno zalecenie pokontrolne.

Jednostka pismem znak ZDP.FP.0232.12.2021 z dnia 17 listopada

2021 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Tematyka kontroli:

Gospodarka finansowa jednostki ze szczególnym uwzględnieniem aktualności procedur finansowych i prawidłowości gospodarowania ZFŚS.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 27.10.2021 r. – 10.11.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Zalecenia: Brak.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Tematyka kontroli:

Realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w  ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) w odniesieniu do zawodowej rodziny zastępczej.

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna.

Termin kontroli: 02.11.2021 r. – 04.11.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 2018 r. – 2021 r.

Zalecenia: Wydano dwa zalecenia pokontrolne.

Jednostka pismem znak PCPR.082.5.2021.MC z dnia 20 grudnia 2021 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Tematyka kontroli:

Ocena realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 76 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 01.12.2021 r. – 07.12.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 30.11.2021 r.

Zalecenia: Brak.

Kontrola problemowa przeprowadzona na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego.

 

Pełna dokumentacja z przeprowadzonych kontroli znajduje się u Pełnomocnika ds. kontroli.

Pełnomocnik ds. kontroli działając na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego przeprowadził kontrolę w 16 rodzinach zastępczych, w których przebywają dzieci do 18-go roku życia. Dokumentacja z przeprowadzonych wizyt kontrolnych znajduje się u Pełnomocnika ds. kontroli. Zarząd Powiatu Niżańskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z kontroli rodzin zastępczych.

2. Kontrole przeprowadzone przez Naczelników Wydziałów i pracowników im podległych oraz przez samodzielne stanowiska.

Zgodnie z planem kontroli na 2021 r. Starostwa Powiatowego w Nisku przeprowadzono następujące kontrole:

Jednostka kontrolowana

Zakres i wyniki kontroli

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Kontrole wewnętrzne

Stanowisko ds. obsługi interesanta oraz spraw kancelaryjno-technicznych

Tematyka kontroli: Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe, ich ewidencjonowanie i wydawanie.

Zakupu materiałów biurowych w 2021 r. dokonywano po zastosowaniu procedur zaproszenia do składania ofert pn. „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Starostwa Powiatowego w Nisku”, oraz w oparciu
o przeprowadzone rozpoznania cenowe lub drobne zakupy wykonane bezpośrednio bez przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy.

Zakupione materiały biurowe i papiernicze wpisuje się do prowadzonej ewidencji tj. do kartotek materiałowych na podstawie faktury, rachunku dokumentującego zakup. Rozchód materiałów biurowych jest ewidencjonowany w kartotekach materiałowych. Fakt otrzymania materiałów potwierdzany jest przez pracowników w kartotece wydanych materiałów lub bezpośrednio na fakturze.

Sprawy prowadzone prawidłowo, bez uwag.

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC

Tematyka kontroli: Prawidłowe zakładanie i prowadzenie teczek, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Teczki aktowe prawidłowo opisane, zawierają spisy spraw założone i prowadzone na bieżąco zgodnie z przepisami
§ 53 i § 62 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sprawy prowadzone prawidłowo, bez uwag.

Starostwo Powiatowe 
w Nisku – budynek
ul. Kościuszki 7

Tematyka kontroli:  Ocena stanu BHP.

Analiza objęto badania pracowników, szkolenia pracowników z zakresu BHP, oceny ryzyka zawodowego, pomieszczenia obiektów i dokonane pomiary

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:

1.    stan techniczny nie budzi zastrzeżeń,

2.    obiekty posiadają książki obiektów,

3.    prowadzone są pomiary/przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, kominowej, wyłącznika przeciwpożarowego oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,

4.    profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Nisku opiera się na zasadzie umowy z podmiotem uprawnionym w tym zakresie,

5.    pracownicy poddawani są cyklicznie wstępnym, okresowym, kontrolnym badaniom lekarza medycyny pracy oraz wstępnym i okresowym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W toku przeprowadzonej analizy ujawniono trzy nieprawidłowości, które dotyczyły:

1.    Braku Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej oraz opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Z analizy materiałów pokontrolnych należy uznać stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym
w Nisku za zadowalający.

 

Starostwo Powiatowe 
w Nisku – budynek Plac Wolności 2

Starostwo Powiatowe 
w Nisku – budynek
ul. 3-go Maja 32C

Kontrole zewnętrzne

Urząd Gminy i Miasta Ulanów

Tematyka kontroli:  Realizacja zadań oc.

Urząd Gminy Jeżowe

Przedmiotowy zakres kontroli obejmował nw. Zagadnienia z zakresu:

1.    aktualności dokumentów planistycznych i organizacyjnych obrony cywilnej;

2.    funkcjonowanie systemu wykrywania i alarmowania;

3.    działalność szkoleniowa i upowszechniająca problematykę obrony cywilnej;

4.    stan bazy magazynowej sprzętu obrony cywilnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż:

1.    Opracowywano plany obrony cywilnej, plany dystrybucji preparatów jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, gminne plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, plany działania w zakresie obrony cywilnej.

2.    System wykrywania i alarmowania na obszarach gminy funkcjonuje prawidłowo.

3.    Opracowywano harmonogramy szkoleń podstawowych za lata objęte kontrolą.

4.    Gospodarka magazynowa sprzętu OC prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W toku kontroli nie ujawniono poważnych nieprawidłowości. Przedstawiono następujące wnioski:

1.    Dążyć do wybrakowania i przekazania starego sprzętu znajdującego się w magazynie OC do magazynów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – UGiM Ulanów, UG Jeżowe.

2.    Zaktualizować Plan Obrony Cywilnej Gminy Ulanów oraz Gminny Plan Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i sytuacji Kryzysowych -  UGiM Ulanów

Na podstawie wyników kontroli należy stwierdzić, że stan przygotowania kontrolowanych Gmin zapewnia realizacje zadań w zakresie obrony cywilnej.

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku

Tematyka kontroli:  

Sprawdzenie realizacji wykonywania zadań obronnych wynikających z Kart Realizacji Zadań Operacyjnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Celem przeprowadzonych kontroli było określenie stanu przygotowania obronnego do wykonywania zadań wynikających z KRZO w ZDP w Nisku i PCPR w Nisku zgodnie
z Planem operacyjnym funkcjonowania powiatu niżańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, poprzez sprawdzenie zadań wynikających z kart realizacji zadań operacyjnych w tym:

- sprawdzenie realizacji wykonywania zadań obronnych, w tym aktualizacja KRZO,

- ochrona informacji niejawnych, przetwarzanie,

- sprawdzenie wiedzy pracowników realizujących zadania obronne (postepowanie
z informacjami niejawnymi),

- pozyskanie dla Starosty niezbędnych informacji umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie spraw obronnych.

Zakres kontroli obejmował:

- karty realizacji zadań operacyjnych ZDP w Nisku – 5 kart,

- karty realizacji zadań operacyjnych PCPR w Nisku – 10 kart,

- przetwarzanie informacji niejawnych.

Dyrektorzy kontrolowanych jednostek posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia

z zakresu ochrony informacji niejawnych. Pracownicy wykonujący zadania obronne
w kontrolowanych jednostkach posiadają upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

KRZO zostały opracowane z uwzględnieniem struktury oraz możliwości pracowników kontrolowanych jednostek i zostały zatwierdzone przez ich Dyrektorów.

Karty zostały wykonane na Bezpiecznym Stanowisku Komputerowym w Kancelarii Niejawnej Starostwa Powiatowego w Nisku, zgodnie z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji stanowiska komputerowego. Wyznaczeni pracownicy do realizacji KRZO:

- na podstawie Karty użytkownika Systemu BSK posiadali uprawnienie nadane przez Starostę Niżańskiego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,

- otrzymali do zapoznania Instrukcję dla użytkowników przed dopuszczeniem do pracy
w Systemie BSK,

- złożyli oświadczenie użytkownika BSK.

Materiały zawierające informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone” były przechowywane w pomieszczeniach biurowych pod zamknięciem, do których nie maja dostępu osoby nie upoważnione.

Przeprowadzone kontrole wykazały, że w ZDP w Nisku oraz w PCPR w Nisku problematyka zadań obronnych realizowana jest na poziomie dobrym, który daje możliwości do właściwego planowania i realizacji zadań obronnych w czasie pokoju i ich wykonywanie w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. Sprawdzeniem realności przyjętych rozwiązań było ćwiczenie obronne San 2021, które wykazało właściwe zrozumienie powierzonych zadań i prawidłowe wykonanie procedury ich realizacji.

SKARBNIK POWIATU

Kontrole wewnętrzne

Jednostki organizacyjne – kontrola na podstawie złożonych informacji

Tematyka kontroli:  

Kontrola wykorzystania środków przez jednostki organizacyjne powiatu z rezerwy celowej budżetu Powiatu Niżańskiego za 2020 r.

Pismem z dnia 10 stycznia 2021 r. zwrócono się do jednostek organizacyjnych powiatu z prośbą przekazania informacji
o wysokości wykorzystania otrzymanych w 2020 r. środków
z rezerw celowych budżetu Powiatu wg. Opracowanego wzoru. Z analizy otrzymanych informacji na piśmie wynikało, że wszystkie jednostki rozliczyły się prawidłowo ze środków rezerw celowych budżetu Powiatu.

Placówki oświatowe – kontrola na podstawie złożonych informacji

Tematyka kontroli:

Analiza wykonania funduszu płac w szkołach oraz wydatków za energię.

W wyniku przeprowadzonej kontroli analiza wykazała, że
w czterech jednostkach powstały oszczędności na funduszu płac, co było związane między innymi ze zmianami organizacyjnymi w zatrudnieniu w ciągu całego roku, oszczędnościami w związku z przebywaniem nauczycieli na chorobowym, zasiłku wychowawczym i macierzyńskim oraz szczególnym rozliczaniem środków na specjalną organizację nauki osób niepełnosprawnych w szkołach. Natomiast niedobór środków na funduszu płac wykazało dwie szkoły tj. ZS w rudniku nad Sanem i SOSW w Rudniku, co wynikało głównie z większego naboru uczniów i utworzenia dodatkowych 5 oddziałów w szkole.
Z przeprowadzonej analizy wykonania wydatków na energię wynikało, że w większości jednostek brakowało środków
w planie na energię, jedynie w dwóch jednostkach tj. LO
w Nisku i PPP w Nisku, plan w pełni zabezpieczał przewidywane wykonanie na energii. Brak środków wynikał z tego, że tegoroczna zima była ciężka i jednostki otrzymały wyższe rachunki za sezon grzewczy. Na okoliczność niedoborów były przeprowadzane kolejne analizy bieżące, w wyniku których brak środków był sukcesywnie uzupełniany z posiadanych rezerw na ten cel, do końca roku budżetowego.

SEKRETARZ POWIATU

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Biura Rady

Tematyka kontroli:

1.     Prawidłowość realizacji zadań związanych
z przyjmowaniem i kompletowaniem dokumentacji związanej ze składanymi przez radnych Rady Powiatu Niżańskiego oświadczeniami majątkowymi.

2.     Prawidłowość prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do naliczenia diet radnym Rady Powiatu Niżańskiego.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że kontrolowane zadania realizowane były przez Biuro Rady zgodnie z właściwymi przepisami i w obowiązujących terminach.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Finansowego

Tematyka kontroli:

1.    Terminowość przekazywania dotacji.

2.    Prawidłowość prowadzenia ewidencji w zakresie zadań zleconych
i sprawozdawczości w tym zakresie.

3.    Prawidłowość sporządzenia i przekazania informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R za rok 2020.

4.    Prawidłowość księgowania dokumentów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W wyniku kontroli nie stwierdzono zaniedbań w przestrzeganiu przepisów oraz procedur wewnętrznych obowiązujących
w Starostwie Powiatowym.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM POWIATU

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu

Tematyka kontroli:

1.    Prawidłowość przeprowadzania/ wykonania  wybranej inwestycji drogowej.

Kontrolą objęto realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1050R Zarzecze – przez wieś – budowa ścieżki rowerowej”.

2.    Kontrola spraw prowadzonych w I półroczu 2021 r. związanych z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

Kontrolą objęto prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów do wniosków o nabycie mienia przez powiat z mocy prawa oraz nieodpłatne przyjęcie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego z przeznaczeniem na drogi powiatowe.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 

WYDZIAŁ EUKACJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

Kontrole wewnętrzne

Wybrany pracownik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych
i Promocji

Tematyka kontroli: Terminowość załatwiania spraw.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrole zewnętrzne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli: Zgodność liczby uczniów/wychowanków przeliczanych daną wagą ze stanem faktycznym w dniu
30 września 2020 r.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Zespół Szkół w Jeżowem

Tematyka kontroli: Zgodność liczby uczniów/wychowanków przeliczanych daną wagą ze stanem faktycznym w dniu
30 września 2021 r.

Kontrola wykazała nieprawidłowości, które zostały wykazane w protokole z kontroli.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Kontrole wewnętrzne

Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów
i uprawnień

Tematyka kontroli:

1.    Przestrzeganie wymogów ustawy o kierujących pojazdami przy wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami, prawidłowość gromadzenia dokumentacji w aktach kierowców.

2.    Przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym
w zakresie związanym z rejestracją pojazdów – kompletność gromadzonej dokumentacji pojazdów zarejestrowanych.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Kontrole zewnętrzne

Stacje Kontroli Pojazdów
z siedzibą w Powiecie Niżańskim

Tematyka kontroli: Spełnienie warunków określonych
w art. 83 b Prawa o ruchu drogowym.

Przeprowadzono 10 kontroli okresowych Stacji Kontroli Pojazdów. Kontrole przeprowadzono celem sprawdzenia posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego, posiadania wymaganych uprawnień przez Właściciela Stacji, jak również diagnostów określonych w odpowiednich przepisach. Kontroli wyrywkowej poddano również gromadzoną na stacjach dokumentację i jej zabezpieczenie. Nie stwierdzono usterek ani zaniedbań.

Drogi powiatowe
i gminne

Tematyka kontroli: Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W pierwszym i drugim półroczu przeprowadzono po jednej kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych. Stwierdzone usterki wskazano zarządcom dróg.

Podmioty gospodarcze którym Starosta Niżański wydał licencję na transport drogowy

Tematyka kontroli: Spełnienie wymogów ustawy o transporcie drogowym do posiadania licencji.

Zaplanowano 17 kontroli przewoźników drogowych. Przeprowadzono w 2021 r. 15 kontroli przewoźników drogowych, które zakończono wynikiem pozytywnym tj. nie stwierdzono żadnych uchybień i nie wydano w związku z tym żadnych zaleceń pokontrolnych. Jeden przedsiębiorca zrezygnował z działalności gospodarczej i temu przedsiębiorcy wygaszono zezwolenie. Jeden przedsiębiorca nie poddał się kontroli. Starosta nie ma żadnych możliwości do nakłonienia przedsiębiorcy aby poddał się takiej kontroli.

Ośrodki Szkolenia Kierowców działające na terenie Powiatu Niżańskiego

Tematyka kontroli: Spełnienie warunków określonych w art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

W listopadzie i w grudniu 2021 r. przeprowadzono 6 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie Powiatu Niżańskiego. Kontrole prowadzono pod kątem spełnienia wymagań określonych w ustawie o kierujących pojazdami oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Kontrole nie wykazały zaniedbań zarówno technicznych jak i w dokumentacji. Z powyższych kontroli oraz analizy zdawalności wynika, że funkcjonujące na terenie powiatu niżańskiego ośrodki szkolenia kierowców starają się utrzymywać najwyższą jakość szkolenia.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Architektury
i Budownictwa

Tematyka kontroli:

1.    Kontrola kompletności sprawdzeń przyjętych zgłoszeń robót budowlanych dokonanych w trybie art. 30 prawa budowlanego.

Zalecono:

1)      Przestrzeganie wymagań prawa budowlanego w pracy bieżącej.

2)      Uzupełnienie brakujących dokumentów.

2.    Kontrola bezzwłocznego przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.

Zalecono:

1)      Przestrzeganie przekazywania wszystkich rozstrzygnięć do
7-miu dni od odpowiednio ostateczności pozwolenia na budowę lub od daty wydania innych decyzji, postanowień
i przyjęcia zgłoszeń.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA

Kontrole zewnętrzne

OPIFEX-SKA Sp. z o.o. Krzeszów

Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 25.06.2020 r., znak: OLRII.6224.2.2020.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Zakład Drzewny JAWOR - Ulanów

Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 30.04.2018 r., znak: OLRII.6224.1.2018 .

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie Sp. z o.o.

Tematyka kontroli:  Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 14.09.2020 r., znak: OLRIV.6233.12.2020.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner

Tematyka kontroli:  Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 18.11.2014 r., znak: OLRIV.6233.8.2014 ze zmianami.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Zakład Usługowo – Handlowy, Piotr Ryczko

Tematyka kontroli    Kontrola przestrzegania warunków koncesji, decyzja Starosty Niżańskiego z dnia 27.08.2020 r., znak: OLR.III.6522.7.2020.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Cegielnia JUREK S.C.  

Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania warunków koncesji, decyzja Starosty Niżańskiego z dnia 18.01.2008 r., znak: OLR.III.7511-21/07/08

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Osoby, które zalesiły grunt rolny w 2016 r. lub
w 2017 r.

Tematyka kontroli: Kontrola udatności upraw leśnych założonych w ramach PROW 2014-2020 r.

W okresie 2016 r.-2017 r. nie zostały założone nowe uprawy, dlatego też nie prowadzono kontroli.

Gminy na terenie Powiatu Niżańskiego

Tematyka kontroli:  Kontrola wykonania warunków decyzji wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Przeprowadzono 4 kontrole. Wydano 4 decyzje o umorzeniu opłat.

Nadleśnictwa: Janów Lubelski, Kolbuszowa, Rudnik

Tematyka kontroli Kontrola realizacji zadań z zakresu ustawy
o lasach przekazanych stosownymi porozumieniami.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Działka nr 855/3 w miejscowości Kutyły

Tematyka kontroli: Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Działka nr 641/1 w miejscowości Huta Deręgowska

Tematyka kontroli: Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Działka nr 1316 w miejscowości Harasiuki

Tematyka kontroli: Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.

  Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału  Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Tematyka kontroli:

1.    Prowadzenie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

2.    Stosowanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej,

3.    Terminowość załatwiania spraw, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziały Geodezji i Gospodarki Gruntami

Tematyka kontroli:

Kontrolę wewnętrzną przeprowadzono w zakresie:

1.        ewidencji gruntów i budynków,

2.        koordynowania usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu,

3.        gospodarki gruntami – gruntami zurbanizowanymi,

4.        prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Kontrolowane sprawy prowadzone były prawidłowo.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Strefa danych elektronicznych i odpowiednie zabezpieczenie tych danych po wdrożeniu projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej

Tematyka kontroli:

1.    Przestrzeganie procedur określonych
w dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

2.    Poprawność powierzania danych osobowych.

3.    Zabezpieczenia fizyczne danych osobowych w formie papierowej.

4.    Procedury i zasady postępowania realizowane przez osoby upoważnione na stanowisku pracy.

5.    Procedury udostępniania danych osobowych.

6.    Procedury niszczenia dokumentów.

W dniach 12.11.2020  -  26.01.2021 w Starostwie Powiatowym w Nisku przeprowadzony został audyt „Ocena systemu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Nisku”.

W obecności audytora przeprowadzono rozmowy
z Naczelnikiem Wydziału OZK oraz Administratorem Systemu Informatycznego na temat obowiązujących procedur wewnętrznych. Dokonano przeglądu zabezpieczeń fizycznych danych w formie papierowej a także zabezpieczeń fizycznych pomieszczenia serwerowni.

  Dokonano analizy:

1)   wewnętrznych aktów prawnych, w tym ustanowionych procedur,

2)   upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

3)   ewidencji zasobów informatycznych,

4)   dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka,

5)   zabezpieczeń dostępu do sprzętu i pomieszczeń,

W toku sprawdzenia i czynności monitorowania stwierdzono konieczność zakupu i wymiany drzwi oraz ościeżnicy do pomieszczenia serwerowni w budynku przy ul. 3 Maja 32C oraz brak dokumentacji związanej z inwentaryzacją sprzętu i kartami uprawnień użytkowników tych systemów.

 Zalecenia IOD w zakresie możliwości podjęcia środków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych:

1)     opracować nową dokumentację Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji zawierającą Polityki, procedury, instrukcje, wykazy stanowiące integralną część dokumentacji,

2)     nadać pracownikom Starostwa nowe upoważnienia do przetwarzania danych,

3)     zaktualizować zakres zbiorów danych osobowych,

4)     zakupić i wdrożyć oprogramowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

Informację o przeprowadzonych w 2021 r. kontrolach sporządzono na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Naczelników Wydziałów i samodzielne stanowiska.

SPORZĄDZIŁ:                                                                                                                      ZATWIERDZIŁ:

Pełnomocnik ds. kontroli                                                                                       Starosta

Katarzyna Bednarz                                                                                          Robert Bednarz

Autor: Katarzyna Bednarz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-03 15:19przez: Katarzyna Bednarz
Opublikowano:2022-02-03 15:19przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:2326

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo