Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-02-22 ( Imieniny: Małgorzaty, Marty)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Fundacja "Karry" w Rudniku nad Sanem

Fundacja "Karry" w Rudniku nad Sanem

Fundacja "Karry" w Rudniku nad Sanem

KRS 0000949303

adres: ul. ks. Augustyna Kordeckiego 48, 37 - 420 Rudnik nad Sanem

 

Celem Fundacji jest:

 1. Szkolenia i edukacja z zakresu obróbki drewna oraz działania maszyn do drewna.
 2. Szkolenia z zakresu fotografii.
 3. Działalność proekologiczna, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz wysokiej jakościowo produkcji żywności oraz ochrona środowiska naturalnego.
 4. Promocja oraz upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie kultur lokalnych i różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej, w kraju i zagranicą.
 5. Propagowanie i rozwijanie turystyki ekologicznej (ekoturystyki) i turystyki kulinarnej.
 6. Wspieranie rozwoju społeczności wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu Rzeszowskiego.
 7. Promocja dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu.
 8. Propagowanie wiedzy na temat fitoterapii i zielarstwa.
 9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 10. Pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwoju świadomości obywatelskiej po przez inicjowanie, organizowanie, wspieranie i popularyzowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, pielęgnujących tradycję i historię.
 11. Wspieranie rodziny.
 12. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 13. Działalność charytatywna i promocja wolontariatu.
 14. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 15. Działalność na rzecz promocji i rozwoju regionu.
 16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych starszych.
 17. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 18. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 19. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 20. Wspomaganie i rozwój techniki oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 21. Realizacja celów statutowych.
 22. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 23. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 24. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 25. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 26. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 27. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 28. Turystyka i krajoznawstwo.
 29. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 30. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 31. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 32. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 33. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrony praw dziecka.
 34. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 10:17przez:
Opublikowano:2022-03-07 10:20przez: Paulina Piróg
Zmodyfikowano:2022-03-07 10:19przez: Paulina Piróg
Podmiot udostępniający: BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:671

Rejestr zmian

 • [2022-03-07 10:19:55]Paulina PirógPiróg Paulina
 • [2022-03-07 10:14:30]Paulina PirógPiróg Paulina

Banery/Logo