Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-11-29 ( Imieniny: Błażeja, Margerity)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Naczelnik Wydziału: Anna Orzoł
Siedziba: 37-400 Nisko ul. 3 Maja 32 "C"
tel. 15 8415-408
e-mail promocja@powiatnizanski.pl

 Zadania wydziału

W zakresie oświaty:

 1. wykonywanie zadań organu prowadzącego dla szkół i placówek oświatowych, określonych w przepisach prawa,

 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw administracyjnych, a w szczególności przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki,

 3. analiza arkuszy organizacji pracy publicznych szkół i placówek oświatowych oraz kontrola ich realizacji,

 4. przygotowywanie projektów regulaminu płac nauczycieli,

 5. dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowadzonej przez powiat,

 6. przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

 7. sporządzanie wniosków o medale i odznaczenia państwowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Kuratora Oświaty i nagrody Starosty dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,

 8. przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem komisji konkursowych, wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez powiat oraz ich obsługa,

 9. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz podejmowanie procedur związanych z wpisem lub wykreśleniem z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

 10. wydawanie skierowań do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków szkolno - wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

 11. prowadzenie bazy danych oświatowych zgodnie z ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

 12.  


W zakresie kultury i sportu:

 

 1. przygotowywanie założeń w zakresie kultury i kultury fizycznej oraz ustalanie kierunków tej polityki,

 2. współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych,

 3. ustalanie założeń programowo – artystycznych imprez kulturalnych i sportowych na terenie powiatu,

 4. przygotowywanie projektu dysponowania środkami budżetowymi powiatu na dofinansowywanie zadań z zakresu kultury oraz sportu,

 5. załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem biblioteki powiatowej,

 6. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

 

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 

 1. sporządzanie programów współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi,

 2. wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,

 3. opiniowanie wniosków o rejestrację stowarzyszenia,

 4. prowadzenie dokumentacji stowarzyszeń.

 

W zakresie zdrowia:

 

 1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru,

 2. przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej oraz projektów uchwał na jej posiedzenia,

 3. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,

 4. inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców powiatu,

 5. ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.

   

W zakresie promocji , strategii i rozwoju powiatu:

 1. opracowywanie koncepcji kierunków i strategii promowania powiatu,

 2. nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami zajmującymi się promocją,

 3. przygotowywanie materiałów promocyjnych powiatu,

 4. wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie promocji powiatu,

 5. współdziałanie w zakresie opracowywania i monitorowania powiatowej strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu,

 6. inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy rządowych, pozarządowych, unijnych na przedsięwzięcia nieinwestycyjne związane z rozwojem powiatu.

 

Autor: Teresa Antoniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-04 08:47przez: Teresa Antoniak
Opublikowano:2016-02-04 00:00przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:4653

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo