Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2022-05-23 ( Imieniny: Leoncjusza, Michała)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6811.4.2022

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.6811.4.2022

Nisko, dnia 11 maja 2022 r.

G.6811.4.2022

OBWIESZCZENIE
STAROSTY NIŻAŃSKIEGO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140)

Starosta Niżański zawiadamia, że w dniu 11 maja 2022 r. wydal decyzję znak G.6811.4.2022 zatwierdzającą zmiany do statutu Spółki Dla Zagospodarowania Leśnej Wspólnoty Gruntowo - Serwitutowej wsi Racławice.

 Zgodnie z art. 8b ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych decyzje, oraz inne pisma w sprawach o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone. Przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, opisanej adresem Nisko, Plac Wolności 2, na okres 14 dni. Ponadto obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nisko, opisanej adresem: Plac Wolności 14, 37 – 400 Nisko, na okres 14 dni, umieszcza na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku oraz ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Racławice.

Z up. STAROSTY
Aleksandra Mróz
Główny specjalista
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

Autor: Aleksandra Mróz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-11 11:39przez: Aleksandra Mróz
Opublikowano:2022-05-11 11:39przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:38

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo