Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-08-13 ( Imieniny: Elwiry, Hipolita)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr G.6821.1.53.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr G.6821.1.53.2022

Nisko, dnia 5 sierpnia 2022 r.

G.6821.1.53.2022

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1 i 2, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

zawiadamiam,

 

że z dniem 5 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte przez Starostę Niżańskiego na wniosek Joanny Rzeszutek, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 122, położonej w obrębie Racławice – jednostka ewidencyjna Nisko – obszar wiejski, w związku z przebudową i budową sieci gazowej śr/c w miejscowości Racławice, w ramach realizacji zadania: „Przebudowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami w miejscowości Racławice” – etap III.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została zamieszczona w prasie ogólnopolskiej „Monitor Urzędowy” w dniu 1 czerwca 2022 r., na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nisku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nisko. W wyznaczonym dwumiesięcznym terminie licząc od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Nisku nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zgłaszania wniosków i żądań. Z aktami postępowania można się zapoznać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku przy ulicy Kościuszki 7, pokój nr 18.

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nisku, publikuje na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku, ponadto przekazuje się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko celem wywieszenia na okres 14 dni.

 

Otrzymują:

  1. Joanna Rzeszutek

pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

z siedzibą w Tarnowie

  1. A/a

 

Autor: Monika Sprysak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-08-05 12:29przez: Monika Sprysak
Opublikowano:2022-08-05 12:29przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:9

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo