Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-02-22 ( Imieniny: Małgorzaty, Marty)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Fundacja Promocji i Kreatywności PIK w Nisku

Fundacja Promocji i Kreatywności PIK w Nisku

Fundacja Promocji i Kreatywności PIK w Nisku

KRS 988374

adres: ul. Zasanie 45, 37-400 Nisko

 

Celem Fundacji jest:

 1. Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, turystyki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz profilaktyki uzależnień, a także pomocy społecznej.
 2. Inicjowanie i wspieranie działalności patriotycznej, historycznej, kulturalnej i muzealnej, pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury.
 3. Prowadzenie działań edukacyjnych, rękodzielniczych na różnych szczeblach kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Wspieranie twórczości, przedsiębiorczości i działalności teatralnej, filmowej, kulturalnej powiązanej z edukacją i rozwojem osobistym.
 5. Działania zmierzające do wspierania, upowszechniania i promocji rozrywki, teatru, filmu, kultury i sztuki polskiej w kraju i za granicą.
 6. Odkrywanie, wspieranie rozwoju talentów i promocji artystów.
 7. Wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, artystycznej, naukowej i medialnej.
 8. Promocja inicjatyw gospodarczych, kulturotwórczych i edukacyjnych związanych z przenikaniem kultur i ideą wielokulturowości.
 9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości historycznej i kulturalnej.
 10. Działania na rzecz rozwoju i upowszechniania edukacji, tworzenia ekspozycji i rozpowszechniania dóbr kultury.
 11. Ochrona i promocja dorobku kulturowego w zakresie sztuki, rękodzieła, tradycji ludowej oraz ginących zawodów.
 12. Tworzenie warunków do pracy rękodzielniczej, artystycznej i rozrywkowej.
 13. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku emerytalnym oraz ich rodzin.
 14. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 16. Działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, dzieci, młodzieży i ich rodzin.
 17. Turystyka i krajoznawstwo.
 18. Promowanie produktów kulinarnych, regionalnych.
 19. Współpraca z instytucjami i urzędami zajmującymi się kulturą, nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, pomocą społeczną, historią, sztuką, sportem, regionalizmem – zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym.
 20. Działania w zakresie: honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku, transplantologii, pierwszej pomocy przedmedycznej, uzależnień.
 21. Promocja kuchni świata.
 22. Promocja i organizacja wolontariatu.
 23. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 24. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1 -22 powyżej.
 25. Pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
 26. Działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.
 27. Działalność rekonstrukcyjna poprzez organizację wydarzeń o charakterze m.in. rekonstrukcji historycznej oraz o charakterze artystycznym.
 28. Działalność i pomoc rehabilitacyjna noworodków dzieci i młodzieży.
 29. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 30. Działalność na rzecz zatrudniania, aktywizacji zawodowej wśród osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utrata, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 31. Wspierania działań innych organizacji społecznych, w szczególności tych, których cele są zbliżone do celów Fundacji.
 32. Działalność związana z produkcją min. filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, czasopism oraz pozostałych prediotyków.
 33. Działalność wydawnicza i działalność związanych z projekcją filmów.
 34. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 35. Działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-08-31 08:37przez:
Opublikowano:2022-08-31 08:37przez: Paulina Piróg
Zmodyfikowano:2022-08-31 08:30przez: Paulina Piróg
Podmiot udostępniający: BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:528

Rejestr zmian

 • [2022-08-31 08:30:02]Paulina PirógPiróg Paulina

Banery/Logo