Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2022-10-05 ( Imieniny: Flawii, Justyna)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli RZ.ZUZ.4.4210.286.2022.IS

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli RZ.ZUZ.4.4210.286.2022.IS

Stalowa Wola, dnia 19 września 2022 r.

RZ.ZUZ.4.4210.286.2022.IS

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 24 wylotów z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków do ziemi, z lokalizacją i zasięgiem oddziaływania na terenie dz. nr 775, 781/3, 622, 723, 724, 722, 728/2, 774/3, 732, 709/4, obręb Wólka Tanewska, dz. nr 290/1, 274, 269, 250/3, 251, 189/2, 188/2, 235, 250/1, 236, 189/2 obręb Borki, dz. nr 53/5, 65/2, 85, 87 obręb Kurzyna Mała, dz. nr 6/1, 8/1, obręb Kurzyna Średnia, dz. nr 211, 168/2, obręb Kurzyna Wielka, dz. nr 19 obręb Dąbrowica, jednostka ewidencyjna Ulanów, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 3 dni od dnia, po którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 17, 37-450 Stalowa Wola. Sprawę prowadzi Pani Izabela Szpara (email izabela.szpara@wody.gov.pl,  telefon 15 842 89 82 lub 15 823 50 52.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Niniejsze OBWIESZCZENIE zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i BIP Urzędu Miasta i Gminy w Ulanowie oraz Starostwa Powiatowego w Nisku, tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli oraz BIP RZGW Rzeszów.

Autor: Fabian Zięba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-21 11:57przez: Fabian Zięba
Opublikowano:2022-09-21 11:57przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli
Odwiedziny:19

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo