Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-12-08 ( Imieniny: Delfiny, Marii)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Naczelnik Wydziału: Andrzej Nowak
Siedziba: 37-400 Nisko ul. Kościuszki 7
tel 15 8412-113
e-mail wgigg@powiatnizanski.pl

 Zadania wydziału

 1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii:
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w tym:
 1. ewidencji gruntów i budynków,
 2. gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 3. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • zakładanie osnów szczegółowych;
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie
  i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
 1. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
 2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 3. rejestru cen i wartości nieruchomości,
 4. szczegółowych osnów geodezyjnych,
 5. standardowych opracowań kartograficznych:
 • mapy ewidencyjnej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
 • mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
 1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności:
 • ewidencjonowanie nieruchomości;
 • wycena nieruchomości;
 • sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości;
 • zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 • wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzą windykację tych należności;
 • współpracowanie z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 • zbywanie oraz nabywanie nieruchomości;
 • oddawanie w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd nieruchomości;
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu;
 • podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
 1. Wywłaszczanie nieruchomości, ograniczenie praw korzystania z nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości lub przejętych za świadczenia emerytalne rolników.
 2. Scalania i wymiany gruntów.
 3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych.
 4. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych lub mienia gromadzkiego.
 5. Prowadzenie postępowań z zakresu ustawy z dnia 7 września o ujawnianiu
  w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego:
 • sporządzenie i przekazanie właściwym organom wykazów nieruchomości;
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości;
 • ujawnianie prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych;
 • poinformowanie mieszkańców powiatu o konieczności sprawdzenia ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem  prawnym.
 1. Ustalanie odszkodowań za nieruchomości lub ich części przejęte z mocy prawa na własność odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Udzielanie uzgodnień decyzji o lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.

Autor: Teresa Antoniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-04 08:49przez: Teresa Antoniak
Opublikowano:2016-02-04 00:00przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:9321

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo