Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-12-03 ( Imieniny: Hilarego, Franciszki)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania G.6821.1.55.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania G.6821.1.55.2022

Nisko, dnia 21 listopada 2022 r.

G.6821.1.55.2022

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

 Na podstawie art. 61 § 1 i 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1 i 2, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

 zawiadamiam,

że z dniem 21 listopada 2022 r. zostało wszczęte przez Starostę Niżańskiego, na wniosek Katarzyny Adamczyk – Pilch, pełnomocnika Media – Sys Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 151, położonej w obrębie Hucisko – jednostka ewidencyjna Harasiuki, w związku z budową linii światłowodowej, polegającej na podwieszeniu kabla światłowodowego na podbudowie linii energetycznej niskiego napięcia.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została zamieszczona w prasie ogólnopolskiej „Monitor Urzędowy” w dniu 14 września 2022 r., na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nisku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Harasiuki. W wyznaczonym dwumiesięcznym terminie licząc od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Nisku nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zgłaszania wniosków i żądań. Z aktami postępowania można się zapoznać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku przy ulicy Kościuszki 7, pokój nr 18.

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nisku, publikuje na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Harasiuki celem wywieszenia na okres 14 dni.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Starosta Niżański. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z prowadzonym przez Starostę Niżańskiego postępowaniem administracyjnym. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu w zakładce "Dla klienta" http://powiatnizanski.pl/dla-klienta.

Autor: Monika Sprysak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-22 09:24przez: Monika Sprysak
Opublikowano:2022-11-22 09:24przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:20

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo