Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-12-03 ( Imieniny: Hilarego, Franciszki)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Obwieszczenie Starosty Niżańskiego AB.6740.8.7.2022

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego AB.6740.8.7.2022

Nisko, 22 listopada  2022  r.

AB.6740.8.7.2022

 OBWIESZCZENIE

       Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.)

STAROSTA NIŻAŃSKI
ZAWIADAMIA

 o wydaniu decyzji Nr 7/2022 z dnia 22 listopada 2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102111R ul. Spokojnej w msc. Harasiuki odcinek od km 0+495  do km 0+860

rodzaje obiektów bądź robót realizowanych w ramach ww. inwestycji:

przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na o długości około 400 m z wykonaniem chodnika dla pieszych, przebudową skrzyżowań i zjazdów do działek budowlanych, rolnych i inwestycyjnych z lokalizacją na działkach objętych projektowanymi liniami rozgraniczającymi pas drogowy

 • jednostka ewidencyjna 181202_1 Harasiuki, obręb ewidencyjny 0004 Harasiuki:
 1.  działki istniejącego pasa drogowego lub zajmowane pod pas drogowy w całości nr ewid.:
  - 32/1, 36/2, 1073/4, 1805/2, 1806/1, 1804/1, 1070/1, 1072/2, 1069/1, 1068/1, 1067/1, 1011/1, 23/2, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1.
 1.  działki zajmowane pod pas drogowy w wyniku dokonania podziału (wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału – przeznaczone pod inwestycję) nr ewid.:
  1011/4 powstała w wyniku podziału działki 1011/3 na działki nr 1011/4, 1011/5;
  1012/1, 1012/3 powstała w wyniku podziału działki 1012 na działki nr 1012/1, 1012/2, 1012/3;
  1020/2, 1020/4, 1020/6 powstała w wyniku podziału działki 1020 na działki nr 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1020/5,1020/6;
  1059/1 powstała w wyniku podziału działki 1059 na działki nr 1059/1, 1059/2;
  1060/1  powstała w wyniku podziału działki 1060 na działki nr 1060/1, 1060/2;
  1061/1 powstała w wyniku podziału działki 1061 na działki nr 1061/1, 1061/2;
  1062/1, 1062/2 powstała w wyniku podziału działki 1062 na działki nr 1062/1, 1062/2, 1062/3;
  1063/1 powstała w wyniku podziału działki 1063 na działki nr 1063/1, 1063/2;
  1066/1 powstała w wyniku podziału działki 1066 na działki nr 1066/1, 1066/2;
  1067/3 powstała w wyniku podziału działki 1067/2 na działki nr 1067/3, 1067/4;
  1068/3 powstała w wyniku podziału działki 1068/2 na działki nr 1068/3, 1068/4;
  1069/3 powstała w wyniku podziału działki 1069/2 na działki nr 652/3, 652/4;
  1070/3 powstała w wyniku podziału działki 1070/2 na działki nr 1070/3, 1070/4;
  1072/4 powstała w wyniku podziału działki 1072/1  na działki nr 1072/4, 1072/5;
  1072/6 powstała w wyniku podziału działki 1072/3 na działki nr 1072/6, 1072/7;
  1073/5 powstała w wyniku podziału działki 1073/2 na działki nr 1073/5, 1073/6;
  1073/7 powstała w wyniku podziału działki 1073/3 na działki nr 1073/7, 1073/8;
  1804/3 powstała w wyniku podziału działki 1804/2 na działki nr 1804/3, 1804/4.
 1.  działki, na których wyznaczono teren niezbędny dla planowanych obiektów i robót budowanych nr ewid.: 22/3

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) linie rozgraniczające teren, w tym granice pasów drogowych, ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości.

Jednocześnie decyzją j.w.:

- zatwierdzony został projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany 

- zatwierdzony został podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji j.w. w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. 3- go Maja 32C , pokój nr 4, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu: 730 – 1530  lub uzyskać informacje w przedmiotowej sprawie pod telefonem 158415407 w. 210.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie stron o decyzji uważa się za dokonane  po upływie 14-tu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Autor: Roman Młynarski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-23 13:14przez: Roman Młynarski
Opublikowano:2022-11-23 13:14przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:39

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo