Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-03-24 ( Imieniny: Gabrieli, Marka)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Obwieszczenie Starosty Niżańskiego AB.6740.8.11.2022

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego AB.6740.8.11.2022

Nisko, dnia 14 marca 2023 r.

AB.6740.8.11.2022

 OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162)

 STAROSTA NIŻAŃSKI
ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji Nr 4/2023 z dnia 13 marca 2023 r. o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn.: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik nad Sanem – Groble” na rzecz Zarządu Powiatu Niżańskiego, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko

rodzaje obiektów bądź robót realizowanych w ramach ww. inwestycji:

budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik nad Sanem-Groble,
- jednostka ewid. 181206_4 Rudnik nad Sanem-miasto, obręb ewidencyjny 0001 Rudnik:

 1. działki istniejącego pasa drogowego nr ewid.: 5775, 5783;
 2. działki zajmowane pod pas drogowy w wyniku dokonania podziału (wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału – przeznaczone pod inwestycję) nr ewid.:
  - 5710/1 powstała w wyniku podziału działki 5710 na działki nr ewid. 5710/1, 5710/2;
  - 5712/1 powstała w wyniku podziału działki 5712 na działki nr ewid. 5712/1, 5712/2;
  - 5714/1 powstała w wyniku podziału działki 5714 na działki nr ewid. 5714/1, 5714/2;
  - 5724/1 powstała w wyniku podziału działki 5724 na działki nr ewid. 5724/1, 5724/2;
  - 5727/1 powstała w wyniku podziału działki 5727 na działki nr ewid. 5727/1, 5727/2;
  - 5737/1 powstała w wyniku podziału działki 5737 na działki nr ewid. 5737/1, 5737/2;

- jednostka ewid. 181203_2 Jeżowe, obręb ewidencyjny 0005 Groble:

 1. działki istniejącego pasa drogowego nr ewid.: 1817/1, 434;
 2. działki zajmowane pod pas drogowy w wyniku dokonania podziału (wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wyniku podziału – przeznaczone pod inwestycję) nr ewid.:
  - 1865/1 powstała w wyniku podziału działki 1865 na działki nr ewid. 1865/1, 1865/2;
  - 1866/1  powstała w wyniku podziału działki 1866 na działki nr ewid. 1866/1, 1866/2;
  - 1867/1  powstała w wyniku podziału działki 1867 na działki nr ewid. 1867/1, 1867/2;
  - 1868/1  powstała w wyniku podziału działki 1868 na działki nr ewid. 1868/1, 1868/2;
  - 1869/1  powstała w wyniku podziału działki 1869 na działki nr ewid. 1869/1, 1869/2;
  - 1870/1  powstała w wyniku podziału działki 1870 na działki nr ewid. 1870/1, 1870/2;
  - 1871/1  powstała w wyniku podziału działki 1871 na działki nr ewid. 1871/1, 1871/2;
  - 1177/1  powstała w wyniku podziału działki 1177 na działki nr ewid. 1177/1, 1177/2;
  - 1176/1  powstała w wyniku podziału działki 1176 na działki nr ewid. 1176/1, 1176/2;
  - 1175/1  powstała w wyniku podziału działki 1175 na działki nr ewid. 1175/1, 1175/2;
  - 1178/3  powstała w wyniku podziału działki 1178/2 na działki nr ewid. 1178/3, 1178/4;
  - 1172/2  powstała w wyniku podziału działki 1172/1 na działki nr ewid. 1172/2, 1172/3;
  - 442/2  powstała w wyniku podziału działki 442/1 na działki nr ewid. 442/2, 442/3;
  - 433/3  powstała w wyniku podziału działki 433/1 na działki nr ewid. 433/2, 433/3.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) linie rozgraniczające teren, w tym granice pasów drogowych, ustalone decyzją  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości.

Jednocześnie decyzją j.w.:

-zatwierdzony został projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany,

- zatwierdzony został podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji j.w. w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. 3- go Maja 32C , pokój nr 5, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu: 730 – 1530  lub uzyskać informacje w przedmiotowej sprawie pod telefonem 158415407 w. 2.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadomienie stron o decyzji uważa się za dokonane po upływie 14-tu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Autor: Joanna Komaniecka-Bis

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-15 09:43przez: Joanna Komaniecka-Bis
Opublikowano:2023-03-15 09:43przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:24

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo