Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-05-30 ( Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.683.19.2023

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego G.683.19.2023

Nisko, dnia 23 maja 2023 r.

G.683.19.2023

OBWIESZCZENIE
STAROSTY NIŻAŃSKIEGO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t.j.) Starosta Niżański

informuje

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1069/3, posiadający powierzchnię 0,0024 ha, położony na obszarze obrębu ewidencyjnego Harasiuki, wchodzącą w skład jednostki ewidencyjnej Harasiuki, przejęty rzecz z dnia 22 listopada 2022 r. udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 102111R ul. Spokojnej w msc. Harasiuki w km 0+495 do km 0+860”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. Kościuszki 7, I piętro, pokój nr 12, tel. (15) 8412113, wew. 300.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, opisanej adresem Nisko, Plac Wolności 2, na okres 14 dni. (zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia).

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki, opisanej adresem: ul. Długa 11, 37 – 413 Harasiuki oraz umieszcza na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku.

Z up. STAROSTY
Aleksandra Mróz
Główny specjalista
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

Autor: Aleksandra Mróz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-23 09:07przez: Aleksandra Mróz
Opublikowano:2023-05-23 09:07przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:35

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo