Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-05-30 ( Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Ogłoszenie w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Ogłoszenie w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Starosta Niżański
ogłasza
 
pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na obszarze gminy Rudnik nad Sanem.

 

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość, oznaczona numerami działek 5048/1 i 5049, o powierzchni łącznej 0,6376 ha, położona na obszarze miejscowości Rudnik nad Sanem, gmina Rudnik nad Sanem.
Działki, o których mowa, nie posiadają założonej księgi wieczystej. Powyższe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość jest wydzierżawiana na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze.
 
Cena wywoławcza wynosi 128,00 zł rocznie netto.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. o godzinie 1000 w pok. nr 15, budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Nisko, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko.
 
Minimalna wysokość postąpienia 15,00 zł.
 
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, a także nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
 
Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 15,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Powiatu Niżańskiego 77 9430 0006 0038 3464 2000 0004 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli najpóźniej do dnia 15 czerwca 2023 r.
 
Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłacenia wadium.
 
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu następuje nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Jeżeli osoba ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Starostę Niżańskiego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Starosta Niżański może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa na dzierżawę wyżej wymienionego gruntu.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku (pok. 12) tel. 15 84 12 113 wew. 300 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem www.bip.powiatnizanski.pl.

Autor: Monika Sprysak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-24 13:58przez: Monika Sprysak
Opublikowano:2023-05-24 13:59przez: Andrzej Kołodziej
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:42

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo