Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Raport o stanie Powiatu Niżańskiego za 2022 rok

Raport o stanie Powiatu Niżańskiego za 2022 rok

Zgodnie z art. 30a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie Powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące w szczególności realizacji polityk, programów i  strategii oraz uchwał podjętych przez Radę Powiatu.

Raport podlega rozpatrzeniu przez Radę Powiatu podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym Raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Niżańskiego

W debacie nad Raportem głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych.

W debacie głos mogą zabierać również mieszkańcy Powiatu, którzy złożyli do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu, Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu.

Autor: Mirosława Daśko

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-29 13:41przez: Mirosława Daśko
Opublikowano:2023-05-29 15:08przez: Jarosław Zalewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:603

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo