Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Fundacja To My w Domostawach

Fundacja To My w Domostawach

Fundacja To My w Domostawach

KRS 1043114

adres: Domostawa 111, 37-405 Jarocin

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie i gospodarczo użytecznej o charakterze publicznym, obejmującej aktywności w zakresie:
1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
3. Wspieranie działań na rzecz ludzi starszych, chorych w trudnej sytuacji materialnej.
4. Prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej wśród ludzi starszych.
5. Organizowanie życia kulturalnego.
6. Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych.
7. Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych.
8. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób niesamowystarczalnych (chorych, starszych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym).
17. Organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności dla podopiecznych Fundacji.
18. Organizowanie pomocy prawnej dla podopiecznych Fundacji.
19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
20. Wsparcie placówek oświatowych w zakresie realizacji celów statutowych, w szczególności wspieranie dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.
21. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt. 1-32a.
22. Pozostałą działalność wynikająca z art. 4.1 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
23. Podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-07-10 11:54przez:
Opublikowano:2023-07-10 11:55przez: Paulina Piróg
Zmodyfikowano:2023-07-10 11:54przez: Paulina Piróg
Podmiot udostępniający: BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku
Odwiedziny:433

Rejestr zmian

  • [2023-07-10 11:54:19]Paulina PirógPiróg Paulina
  • [2023-07-10 11:50:47]Paulina PirógPiróg Paulina

Banery/Logo